Menu
we-are-hiring

We werven aan : een verantwoordelijke medische acties

De Keten van Hoop België werft aan

Een medewerk(st)er verantwoordelijk voor de medische acties binnen het departement  « projecten en programma’s »

Praktische informatie :

Werkplaats :                           Keten van Hoop België – Carnoyplein nr 15 – 1200 Brussel

Contract :                                 Deeltijds contract van onbepaalde duur

Werkgever :                             Keten van Hoop – België

Salaris :                                     Barema van de CP 329.02 /schaal 4.2

Start :                                         Vanaf 15 november 2018

Voorstelling:

De Keten van Hoop België (KVH-B) is een vzw gesticht in 1997, en een NGO geaccrediteerd door de Belgische Staat sinds 2004.

Haar acties dekken een zeer specifiek disciplinair domein – pediatrische zorgen – in ontwikkelingslanden uit Afrika en Centraal-Amerika.  Het doel dat KVH-B nastreeft is deel te nemen aan de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van de pediatrische gezondheidszorgen, en in het bijzonder van de chirurgie. Om dit te bereiken, ondersteunt ze partners en begunstigden in verschillende domeinen, overeenkomstig haar strategische richtlijnen : de verzorging van kinderen, sensibilisering en pleidooi, medische en financiële toegang tot zorg, beveiliging van de technische omgeving en van het medische sanitair.  Haar doelen zijn in het bijzonder (i) de medico-technische vaardigheden van het personeel van de ziekenhuizen en (ii) de menselijke, wetenschappelijke en beheers-vaardigheden van de deelnemende partijen helpen te versterken.

De medico-technische ondersteuning voorgesteld door de NGO kan verschillende vormen nemen: academische aanvullingen voor specialisten, opleidingsstages voor de uitvoerders van de pluridisciplinaire teams of overdracht van de theoretische en praktische kennis tijdens medico-chirurgicale missies / opleidingsmissies in ziekenhuizen die deel uitmaken van de programma’s en projecten.

Deze missies worden uitgevoerd door medische, paramedische of technische vrijwilligers, werkend (nu of in het verleden) in Belgische, Frans en Luxemburgse referentieziekenhuizen op het vlak van pediatrische zorg waaronder: UZ Saint-Luc, Érasme Ziekenhuis en Chirec Groep te Brussel, Ambroise-Paré te Bergen, UZ Gent, Jolimont Ziekenhuis te Charleroi.

De projecten en de chirurgische missies worden gefinancierd zowel door publieke instellingen, zoals de DGD, WBI (directe financiering) of de AFD (financiering van partners), als door privéfondsen.

De KVH-B wil vandaag haar team versterken om haar proces van professionalisering  verder te zetten, meer bepaald in het beheer van projecten: organisatie, opvolging en evaluatie van haar medische acties.

Activiteitsdomein:

Het gaat om ontwikkelingslanden uit Afrika – Benin, Democratische Republiek van Congo, Rwanda, Senegal – en Centraal-Amerika – Nicaragua.

Werkomgeving:

Binnen het team van de Keten van Hoop België zal de medewerk(st)er actief zijn in de cel « projecten en programma’s ».

Hij/zij zal verslag uitbrengen over de activiteit aan de verantwoordelijke van de cel “projecten en programma’s” en aan de huidige medische referente van de NGO: de algemene directrice.

Taken:

In het algemeen:

 • Beheer en operationele opvolging van de medische acties gevoerd door de NGO in de verschillende partnerlanden en in België.

Meer bepaald:

 • Deelname aan meerdere medische en chirurgische missies (minstens 4 per jaar), in de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefases – directe medewerking met de teams van medische , paramedische en technische vrijwilligers;
 • Uitwerking van de opleidingsmodules / nuttige instrumenten om vaardigheden te versterken van de begunstigden van de projecten – in samenwerking met de algemene directrice en de verantwoordelijke van de programma’s;
 • Opvolging van de dossiers en organisatie van het verblijf van kinderen die in België komen om geopereerd te worden (gemiddeld 10 per jaar) – in samenwerking met de algemene directrice en de verantwoordelijke van de programma’s.

Profiel:

Bachelor in Verpleegkunde, met een Master in Publieke Gezondheid. Kandidaturen waarvoor het niveau van het diploma lager dan vereist is, zullen niet in rekening gebracht worden.

Algemene en specifieke vereiste vaardigheden:

 • Een professionele ervaring van minstens 3 jaar in een ziekenhuisomgeving is vereist;
 • Kennis en/of een ervaring in de ontwikkelingshulp – meer bepaald op het Afrikaanse continent – in het domein van de gezondheid (verbetering van de kwaliteit van het medisch aanbod of van het ziekenhuisbeheer) is gewenst;
 • Kennis en/of aanleg voor technische en financiële aspecten van biomedische uitrustingen is een plus;
 • Uitstekende kennis (mondeling en schriftelijk) van het Nederlands en het Frans is vereist, een goede kennis van het Engels (schriftelijk en mondeling) is een plus;
 • Goede kennis van MS Office (Word en Excel voornamelijk), en van de web.

Gewenste eigenschappen:

 • Goed kunnen werken in team-verband;
 • Meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren en deadlines respecteren;
 • Mogelijkheid om met flexibele werkuren te werken, op voorhand gepland voor de werking en de algemene organisatie van de NGO;
 • Zich goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, voor interne communicatie (rapporten, technische nota’s,…) en voor externe communicatie (opleidingen geven);
 • Diplomatie en gevoel voor interculturele relaties;
 • Kunnen werken in een multiculturele omgeving (soepelheid, organisatie, communicatie, reizen).

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) mogen verzonden worden naar recrutement@chaine-espoir.be ten laatste op 29 oktober 2018.

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP