Menu
we-are-hiring

We werven aan : een verantwoordelijke medische acties

De Keten van Hoop België werft aan

Een medewerk(st)er verantwoordelijk voor de medische acties binnen de cel  « projecten en programma’s »
Praktische informatie :

Werkplaats :                           burelen van de Keten van Hoop België / Plein Carnoy nr15 – 1200 Brussel, België

Contract :                                 1 deeltijds contract met onbeperkte duur.

Werkgever : Keten van Hoop – België

Salaris :                                     Barema van de CP 329.02 /schaal 4.2

Start :                                         vanaf 1 oktober  2018

 

Voorstelling :

De Keten van Hoop België (CDE-B)is een vzw gesticht in 1997, en een NGO geaccrediteerd door de Belgische Staat sinds2004.

Haar acties dekken een zeer specifiek disciplinair domein – de pediatrische zorg -, met ontwikkelingslanden uit Afrika en Latijns-Amerika.  Het doel dat CDEB nastreeft is deel te nemen aan de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van de pediatrische gezondheidszorgen, en in het bijzonder van de chirurgie. Om dit te bereiken, ondersteunt ze partners en begunstigden in verschillende domeinen, overeenkomstig haar strategische richtlijnen : de verzorging van kinderen, sensibilisering en pleidooi, medische en financiële toegang tot zorg, beveiliging van de technische omgeving en van het medische sanitair.  Ze handelt vooral op de versterking van (i) de medico-technische vaardigheden van het personeel van de ziekenhuizen en (ii) de menselijke, wetenschappelijke en beheers vaardigheden van de deelnemende partijen die dit project delen, dragen of verderhelpen.

De medico-technische ondersteuning voorgesteld door de NGO kunnen verschillende vormen aannemen :  academische aanvullingen voor specialisten, opleidingsstages voor de uitvoerders van de pluridisciplinaire teams of overdracht van de theoretische en praktische kennis tijdens medico-chirurgicale missies / opleidingsmissies in ziekenhuizen die genieten van de programma’s en projecten.

Deze missies worden uitgevoerd door medische, paramedische of technische vrijwilligers, werkend (nu of in het verleden) in Belgische, Frans en Luxemburgse referentieziekenhuizen op het vlak van pediatrische zorg waaronder : les cliniques universitaires Saint-Luc, Érasme, Chirec te Brussel ; Ambroise-Paré à Mons ; l’UZ Gent ; Hôpital de Jolimont,…

De projecten en medico-chirurgicale missies worden gefinancierd zowel door publieke instellingen, zoals de DGD, WBI (directe financiering) of AFD (financiering van partners), als door privéfondsen.

De CDEB wil vandaag het proces van professionalisering dat reeds jaren aan de gang is verder te zetten in het beheer van projecten en meer bepaald in de organisatie, de opvolging en de evaluatie van medische acties die de oproep tot kandidaten rechtvaardigen.

Activiteitsdomein :

Het gaat om ontwikkelingslanden uit Afrika – Benin, Democratische Republiek van Congo, Rwanda, Senegal – en Latijns-Amerika – Nicaragua.

Werkomgeving :

Binnen het team van de Keten van Hoop België zal de medewerk(st)er actief zijn in de cel « projecten en programma’s ».

Hij/zij zal verslag uitbrengen over de gehele activiteit aan de verantwoordelijke van de cel “projecten en programma’s” en aan de huidige medische referente van de NGO : de algemene directrice.

Taken :

In het algemeen :

 • Beheer en operationele opvolging van de medische acties gevoerd door de NGO in de verschillende partnerlanden en in België.

Meer bepaald :

 • Deelname aan meerdere medico-chirurgicale missies (minstens 4 per jaar), in de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefases – directe medewerking met de teams van medische , paramedische en technische vrijwilligers ;
 • Uitwerking van de opleidingsmodules / nuttige instrumenten om vaardigheden te versterken van de begunstigden van de projecten (dienstenleveranciers) – in samenwerking met de algemene directrice en de verantwoordelijke van de programma’s ;
 • Opvolging van de dossiers en organisatie van de verblijven van kinderen die in België komen om geopereerd te worden (gemiddeld 10 per jaar) – in samenwerking met de algemene directrice en de verantwoordelijke van de programma’s  ;

Profiel :

Bachelor in verpleegkunde, met een master in publieke gezondheid. Kandidaturen waarvan het niveau van het diploma lager dan vereist is zullen niet in rekening gebracht worden.

Algemene en specifieke vereiste vaardigheden :

 • Een professionele ervaring van minstens 3 jaar in een ziekenhuisomgeving is vereist ;
 • Een kennis en/of een ervaring in de ontwikkelingshulp – meer bepaald op het Afrikaanse continent – in het domein van de gezondheid (verbetering van de kwaliteit van het medisch aanbod of van het ziekenhuisbeheer) is gewenst ;
 • En kennis en/of een gemak betreffende technische en financiële aspecten van biomedische uitrustingen is gewaardeerd ;
 • Een uitstekende kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands is vereist, een goede kennis van het Engels (schriftelijk en mondeling) is gewenst ;
 • Het goede beheer van de instrumenten MS Office (word en excel voornamelijk) is vereist, een goede kennis van het gebruik van de webinstrumenten is gewenst ;

Gewenste eigenschappen:

 • Goed kunnen werken in een team ;
 • Meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren en deadlines respecteren ;
 • Mogelijkheid om met flexibele werkuren te werken, voldoende op voorhand gepland voor de werking en de algemene organisatie van de NGO ;
 • Zich goed kunnen uitdrukken en duidelijke teksten redigeren, zowel voor de interne communicatie (rapporten, technische nota’s,…) als voor de externe communicatie (opleidingen geven) ;
 • Diplomatie en gevoel voor interculturele relaties ;
 • Kunnen werken in interactie met een vreemde omgeving (soepelheid, organisatie, communicatie, reizen) ;

 

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) mogen verzonden worden naar recrutement@chaine-espoir.beten laatste op 24 september 2018.

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP