Menu
Jean Ngaliema enfants et mamans

VISIE

Een wereld waarin elk kind toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg, wat ook zijn land van oorsprong of zijn socio-economische situatie is.

MISSIE

Bijdragen tot een verbeterde toegang tot gezondheidszorg, vooral voor kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden.

BEGUNSTIGDEN

Kinderen met hart-, orthopedische, NKO, urologische, faciale,  neurologische,… misvormingen.

EXPERTISE

Deze kinderen worden verzorgd door experten (artsen, chirurgen, paramedici zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal specialisten in de pediatrie.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De versterking van het recht van kinderen op een toegang tot gespecialiseerde zorg houdt in:

  1. in de partner landen het op zich nemen van de medico-chirurgische zorg, dit in het kader van een technologie overdracht en een verdere verzelfstandiging; of

in België wanneer de pathologie lokaal niet kan behandeld worden;

  1. acties van bekendmaking en sensibilisering, zowel in de partner landen als in België;
  2. een zoektocht naar en een invoering van oplossingen die de financiële toegang tot gespecialiseerde zorg mogelijk maakt.

De verbetering van de gezondheidszorgkwaliteit voor kinderen houdt in:

  1. de theoretische en praktische opleiding van de lokale multidisciplinaire teams in de partner landen of in het buitenland;
  2. de versterking van de technische en sanitaire omgeving van de partner ziekenhuizen.

Een kind genezen is het een toekomst geven!

EEN ECHTE SOLIDARITEITSKETEN

Keten van Hoop België is werkelijk een keten die functioneert dankzij de inzet van iedereen, en waar ze elkaar aanvullen. Iedereen gebruikt zijn/haar competenties om zieke kinderen te helpen.

DE RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur:

Professor Jean RUBAY, voorzitter

Professor André Vliers, erevoorzitter

Professor Thierry BOVE, vicevoorzitter

De Heer Jacques LAFFINEUR, secretaris

De Heer Thierry VAN DEN HOVE, penningmeester

De Heer Walter TORRES-HERNANDEZ, bestuurder

De Heer Johan TACK, bestuurder

De Heer Damien DESMETTE, bestuurder

De Heer Guido DE WACHTER, bestuurder

De Heer Philippe MASSET, bestuurder

Mevrouw Nathalie RYSHEUVELS-WIRTZ, bestuurder

HET BUREAU

Het bureau telt 2 voltijdse en 5 deeltijdse equivalenten, wat goed is voor 4 voltijdse, en wordt versterkt door een team van vrijwilligers.

Directrice : Anita Clément de Cléty

Kinderen in België en boekhouding : Marianne Dandois

Projectbeheer: Marianne Le Marchand – Augustin Ghislain

Communicatie en evenementen: Catherine de Pierpont – Geneviève Janssen

Financieel beheer: Xavier Poncelet

IMG_6409

Capture d’écran 2016-06-28 à 17.19.04

FINANCIËRINGSBRONNEN

Keten van Hoop België wordt hoofzakelijk gefinancierd door particuliere middelen.

De NGO heeft in december 2013 haar eerste publieke financiering van WBI (Wallonie Bruxelles International) gekregen. Sinds 2014 krijgt Keten van Hoop België financiering van de Belgische Ontwikkelingsamenwerking voor de acties die zij voert in de Democratische Republiek Congo en van Wallonie Bruxelles International voor haar projecten in de Democratische Republiek van Congo en in Senegal.

Het hele jaar door voert Keten van Hoop België acties om fondsen te werven:

  • Organisatie van sportieve, culturele en andere types evenementen, verkoop van producten, ondersteuning van acties die geïnitieerd worden door sympathisanten ter gunste van de vereniging…
  • Sensibilisering bij het grote publiek: bedrijven, stichtingen, afzonderlijke donoren, scholen, andere verenigingen, …

 

FINANCIËLE TRANSPARANTIE

De vereniging onderschrijft de Ethische Code van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).

De jaarlijkse rekeningen worden gecertificeerd door een onafhankelijke accountant en worden herzien door Deloitte.

FINANCIËLE RAPPORTEN

Jaarrekeningen 2017 Nationale Bank België

De financiële balansen van Keten van Hoop België kunnen geraadpleegd worden bij de National Bank en zijn terug te vinden op de websites van goededoelen.be, donorinfo.be en dono.guide.

Het is dankzij de vrijgevigheid van onze donoren dat Keten van Hoop België haar actie kan verder zetten.

  TOP