Menu

EEN VERNIEWDE VISIE OVER SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONDERNEMINGEN           

WAAROM ZICH BIJ KETEN VAN HOOP AANSLUITEN?

 • De gezondheid van kinderen laat niemand onverschillig
 • Uw onderneming steunt een concrete en duurzame actie
 • Elk partenariaat wordt op maat van uw doelstellingen gemaakt
 • U wordt geïnformeerd over de, dankzij uw steun, bereikte resultaten
 • Een plus voor u, uw medewerkers en uw klanten

 

WELKE VOORDELEN VOOR UW ONDERNEMING?

 • Een geïntegreerde MVO politiek (medewerkers, klanten, leveranciers)
 • Een positieve impact qua imago: consumentenvoorkeur, communicatie…
 • Een fiscaal voordeel: voor elke gift ontvangt de onderneming een fiscaal attest

 

HOE UW ONDERNEMING AANSLUITEN BIJ KETEN VAN HOOP?

 • Bedrijfsmecenaat

U sluit uw onderneming aan bij een specifiek project van Keten van Hoop   op middellange of lange termijn :

Voorbeelden:

– steun aan een medico-chirurgische missie

– peterschap van een kind in België

– deelname aan een Solidariteitsfonds in DRCongo

– deelname aan een globaal project voor een land

Op het einde van het project ontvangt u een gedetailleerd verslag dat u in uw jaarverslag kan valoriseren.

 • Verkoop van produkten

U sluit uw produkten aan bij de thema’s van onze vereniging (toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg ,  kinderverzorging…) door een deel van de verkoopswinst door te storten.

 • Getrouwheidskaarten

U kan uw klantengetrouwheidskaart aanwenden voor uw steun : u raadt uw klanten aan hun punten aan de vereniging af te staan , met de belofte de financiële tegenwaarde van deze punten door te storten aan Keten van Hoop.

 • Aktie sociale marketing

U stelt traffic building voor : in ruil voor een tweedehands kledingstuk of accessoire, ontvangt uw klant een reductiebon geldig voor de aankoop van een nieuw artikel.

Daarna stort u de gehele of gedeeltelijke waarde van de reductiebon door aan Keten van Hoop.

 • Aktie virale marketing

U sluit onze online giftencampagnes aan op uw Facebook , Twitteraccount of Instagram.

 • Marketing

U schenkt ons publiciteitsruimte in uw bedrijfsmagazine, een stand op uw interne evenementen of een link via uw communicatie naar de sociale netwerken.

 • Via deze publiciteitsruimte kan u ook giften aanmoedigen.
 • U financiert en verspreidt een mailing of e-mailing.

 

 • Giften in natura

U kan Keten van Hoop België ook helpen door uw expertise, uw diensten of uw produkten ter beschikking te stellen om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van onze activiteiten.

 • Evenementen

U organiseert een evenement : een golftornooi , een concert , een maaltijd, een gala avond…voor uw medewerkers en/of klanten en u schenkt de opbrengsten ervan aan Keten van Hoop.

 • Tombola

U organiseert een tombola ten voordele van Keten van Hoop. Onze vereniging kan hiervoor als begunstigde optreden (KB III/42/4526/15)

 • Verkoop

U stelt een prijsafronding voor wat vele kleine maar herhaaldelijke giften vertegenwoordigt. U garandeert  de doorstorting van deze microgiften aan Keten van Hoop. U kan hierbij ook de verbintenis aangaan als onderneming het bereikte totaal bedrag te verhogen.

  TOP