Menu

Keten van Hoop is gespecialiseerd in de pediatrische zorgen.

De mensen die op missie vetrekken naar het buitenland zijn allemaal vrijwilliggers én experten in de pediatrie: artsen, chirurgen, anesthesisten, paramedici.

Keten van Hoop België doet ook regelmatig beroep op haar experten om evaluatie- en/of expertise-missies te voeren in de landen waar ze actief is. Deze missies vinden plaast in parallel met de medische en chirurgische missies en hebben als doelstelling de partner-ziekenhuizen te steunen met het optimaal functioneren van speciefieke diensten, hen te adviseren bij aankoop van materiaal en medische uitrusting, alsook de behoefte aan verbetering van de hygiëne in ziekenhuisafdelingen te evalueren.

In 2015 zijn er 6 missies van expertise geweest in DRC: 4 van deze missies hadden als doelstelling het evalueren van de infrastructuur en van de medische uitrusting voorgesteld door de Ngaliema Ziekenhuis voor de volgende missies van open hartchirurgie: conformiteitsbeoordeling van de technische plateau, inventaris van het kleine materiaal alsook van de verbruiksgoederen, respect van de normen over veiligheid en hygiëne. Een ander missie voerde een audit van de offertes gekregen door het ziekenhuis voor vesrchillende diensten: laboratorium, bank van bloed, neonatale intensive care unit, waskamer, operatie- en reanimatiezaal. Tijdens de laatste missie werd er specifieke aandacht besteed aan het dagelijks beheer van het ziekenhuis.

  TOP