Menu

Omdat ‘Eendracht macht maakt’, heeft de Keten van Hoop België besloten om samen te werken met andere zusterverenigingen uit de buurlanden die dezelfde missie hebben, te weten de steun aan ontwikkelingslanden . Ze zetten een aanbod van gespecialiseerde medische zorg op voor kinderen en meer in het algemeen, voor de mensen die er geen toegang toe hebben.

In januari 2015 is er de NGO “Chaîne de l’Espoir- Chain of Hope Europe” opgericht tussen La Chaîne de l’Espoir Frankrijk, Keten van Hoop België, Duitsland en Bambini cardiopatici nel Mondo in Italië. Keten van Hoop Luxemburg is het meest recente lid van het netwerk.  Door het ontwikkelen van gemeenschappelijke projecten zullen de NGO’s de kinderen een betere toegang tot medische en chirurgische zorg kunnen geven.

Het doel van de internationale associatie “Chaîne de l’Espoir-Chain of Hope– Europe” is het hergroeperen van acties, fondsenwerving en Europa-brede communicatie om de efficiëntie en de zichtbaarheid te verbeteren. Volgens dezelfde principes en humanitaire waarden die haar leden aanhouden, werkt dit  medische en chirurgische netwerk in de volgende gebieden:

  • Beschikbaar maken van de menselijke middelen om op korte tot middellange termijn de plaatselijke experts op te leiden;
  • Bundeling van vaardigheden en middelen voor de realisatie van nieuwe projecten;
  • Bundeling van de expertise van elk van de verenigingen om de ervaring en know-how te kapitaliseren;
  • Bekomen van een gezamenlijke strategie voor het sensibiliseren van de geldschieters en de autoriteiten.

 

De eerste twee projecten zijn gestart in 2015. Het eerste project heeft betrekking op de uitvoering van een opleidingsprogramma in de cardiologie en de pediatrische afdelingen hartchirurgie in Senegal. Het tweede project is een voorstel voor academische steun aan de overheid van Benin, Senegal, Togo, Ivoorkust en Guinee Conakry door de oprichting van een gespecialiseerd diploma (DES) van kwaliteit in pediatrische chirurgie.

De aanbevolen opleidingen in het kader van de DES zullen een bevordering van gegevensuitwisseling tussen West-Afrikaanse deskundigen toelaten en zijn in eerste instantie vooral gericht op orthopedische en viscerale chirurgie.

Voor méér informatie over Chaîne de l’Espoir – Chain of Hope Europe : www.chainofhopeeurope.eu/

  TOP