Menu

Het opleidingsprogramma ontwikkeld door de NGO samen met haar lokale partners heeft als doelstelling de bevoegdheden van het plaatselijke personeel te ontwikkelen, en om hun autonomie te verbeteren.

Het programma focust op medische en technische materies, maar ook op andere domeinen wanneer het de duurzaamheid van het project kan ondersteunen (o.a. in het beheer van ziekenhuizen).

Het programma dekt verschillende onderwerpen volgens verschillende formaten.

De NGO faciliteert professionele uitwisselingen tussen experten en deelnemers, op korte, middellange en lange termijn, dit langs verschillende lijnen:

“Noord-Zuid”: internationale experten bieden een reeks ondersteuningen voor, zowel praktische als theoretische opleiding, op korte of op lange termijn, die allemaal als doelstelling hebben kennisoverdracht te waarborgen, aangepast aan de realiteit van de praktijk te plaatse.

Dit gebeurt tijdens de medische en chirurgische missies (teams van vrijwilligers) of in het kader van een lange termijn project (ingenieur-technicus ter beschikking gesteld in de Ngaliema kliniek in DRC).

“Zuid-Noord”: sommige artsen, verpleegsters/verplegers of technici komen naar België om zo een immersie stage te doen in een technische of medische dienst. Deze kan plaatsvinden op korte termijn (opleidingen van 1 à 3 maanden) of op lange termijn (gespecialiseerde opleidingen die 1 of 2 jaar duren): deze geven recht op een certificaat dat gevalideerd word door de plaatselijke academische autoriteiten. Deze artsen en technici kunnen dan op hun beurt hun collega’s opleiden als ze terug zijn in het land (train-de-trainer traject).

“Zuid-Zuid”: wanneer het mogelijk en opportuun is, geeft Keten van Hoop voorkeur aan kwalificerende opleidingen of specialisaties tussen landen die liefst in dezelfde regio zitten. Dit zorgt voor het ontstaan van partnerschappen waardoor er frequentere uitwisselingen mogelijk zijn.

Kwalificerende opleidingen

De kwalificerende opleidingen nemen de vorm van intensieve stages van minimum één maand in een gespecialiseerde dienst, waar de uitrusting en de technische vaardigheden beter zijn dan in het plaatselijke ziekenhuis.

Zowel medische, paramedische en technische personeel heeft hier toegang tot. Het doel is om de theoretische en de praktische vaardigheden ven het personeel te verbeteren.

De NGO heeft ook opleidingen voor Kongoleze personeel in Zuid-Afrika mede gesteund en gefinancierd, in een ziekenhuis waar de kwaliteitsnormen even hoog zijn als in universitaire ziekenhuizen in België.

Gespecialiseerde opleidingen

De lange termijn opleidingen die gesteund worden door Keten van Hoop zijn gevalideerd door en certificaat herkend door de academische autoriteiten van het land van oorsprong van de begunstigden.

Deze opleidingen vinden meestal plaats in de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc te Brussel. Deze kan beurzen toekennen aan het personeel van ziekenhuizen van ontwikkelde landen.

Sinds de oprichting van de vereniging hebben een tiental specialisten vanuit de landen waar de NGO actief is hebben deze opleidingen kunnen volgen.

Europees opleidingsprogamma in West-Afrika

In het kader van de “Chaîne de l’Espoir- Chain of Hope Europe” werkt Keten van Hoop België hand-in-hand met de teams van La Chaîne de l’Espoir Frankrijk  om verschillende universiteiten in West-Afrika te ondersteunen met opleidingsprogramma’s. De experten van Keten van Hoop delen hun kennis met de lokale teams van pediatrische chirurgen in het kader van een Gespecialiseerde Diploma.

Deze kwalificatie wordt gevolgd door studenten uit Senegal, Guinea Conakry, Benin, Ivoorkust en Togo en bestaat uit internationale seminaries waar de verschillende thema’s zowel theoretisch als praktisch gedekt worden. De pathologieën die bestudeerd worden tijdens de seminaries worden ook gezien op consultaties en geopereerd, wat maakt dat de studenten hun kennis direct kunnen toepassen.

De volgende Seminarie zal plaatsvinden in november in Cotonou , Benin, en zal delen met orthopedische chirurgie.

  TOP