Menu

Rwanda, Kigali, King Faisal Hospital

Sinds 2006 ondersteunt Keten van Hoop België de ontwikkeling van de behandeling van pediatrische hartafwijkingen in Rwanda.

CONTEXT

0,8% van de pasgeborenen wereldwijd lijdt aan een aangeboren hartafwijking.

Referentiecardiologen die samenwerken met Keten van Hoop België in Rwanda stellen een toename vast van deze incidentie in hun land. Het hele Rwandese grondgebied ligt tussen 1.000 en 4.000 meter boven zeeniveau en eerste studies tonen een invloed van de hoogte op de ontwikkeling van een bepaald type hartafwijking, “persisterende ductus arteriosus” genaamd. Elk jaar worden in Rwanda 4.200 kinderen geboren met een hartafwijking. Indien we hieraan kinderen met een nadien verworven hartaandoening (reumatische hartaandoening) toevoegen, wordt dat aantal verdubbeld.

De actie van Keten van Hoop België, gecombineerd met de steun van andere internationale actoren zoals Team Heart, maakt deel uit van een overheidsprogramma ter bestrijding van niet-overdraagbare ziekten in Rwanda, hierbij inbegrepen een specifiek onderdeel voor de behandeling van hartziekten. Het gemeenschappelijk doel van deze actoren, in nauwe samenwerking met de Rwandese gezondheidsautoriteiten, is om de lokale medische teams geleidelijk autonoom te maken voor de behandeling van hartafwijkingen bij volwassenen en kinderen.

CONCREET

De consolidatie van vaardigheden en de voortdurende opleiding van Rwandese specialisten in de verschillende disciplines die verband houden met hartziekten – anesthesie, cardiologie, reanimatie – in de pre- en postoperatieve fasen – blijven de hoeksteen van het project van Keten van Hoop België om de gespecialiseerde pediatrische zorg in Rwanda te verbeteren. Keten van Hoop België biedt technische en financiële ondersteuning, met name door het uitvoeren van medisch-chirurgische missies in het Universitair Ziekenhuis van Kigali (CHUK) en in het King Faisal Hospital en door de financiering van gekwalificeerde opleidingen. De medische en paramedische vrijwilligers die deelnemen aan deze missies zijn afkomstig uit verschillende ziekenhuizen zoals het UZ Gent, de Universitaire Klinieken Sint-Luc, het Jolimont Ziekenhuis, enz.

MEER SPECIFIEK

Naast de interventies en zorg waarmee veel kinderen kunnen genezen (tot op heden 246 kinderen met hartaandoeningen), zorgen deze missies voor:

  • de overdracht van medische en paramedische know-how in de praktijk van pediatrische chirurgie en hartkatheterisatie, zowel voor de diagnose als voor de behandeling van hartziekten;
  • de overdracht van medische en paramedische know-how in de praktijk van gespecialiseerde zorg in de acute en vitale fasen (anesthesie en reanimatie) voor alle hartziekten bij kinderen (postoperatief, posttraumatisch, infectieus, enz.);
  • de overdracht van technische know-how bij het onderhoud van de apparatuur;
  • de levering van apparatuur en verbruiksmaterialen die plaatselijk niet beschikbaar zijn.

 

Keten van Hoop België ondersteunt aanvragen van leden van het Rwandese multidisciplinaire team voor kwalificerende opleidingen in het kader van onderdompelingsstages en academische specialisaties in het buitenland. Sinds 2009 hebben zes artsen (cardiologen, anesthesiologen en reanimatoren) een specialisatie genoten in de Universitaire Klinieken Saint-Luc in Brussel.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit van Kigali, het Centre Hospitalier Universitaire de Kigali (CHUK) en het King Faisal Hospital (KFH) het belang erkend voor het land om te investeren in gekwalificeerd lokaal personeel, zodat dit soort pathologie ook echt in Rwanda en onafhankelijk kan worden behandeld.

Met dit in gedachten hebben de gezondheids- en onderwijsautoriteiten van het land de specialisatieopleiding in het buitenland van twee Rwandese chirurgen ondersteund: in Kenia en in Zuid-Afrika, gedurende een periode van 2 tot 5 jaar. De eerste van hen, Dr. Musoni, keerde terug naar Kigali en begon in september 2019 met een hartoperatie in het King Faisal Hospital.

In 2020, als gevolg van de pandemie in verband met COVID-19, was de steun van de Keten van Hoop België voornamelijk gericht op het versterken van het infectiepreventie- en controlesysteem zodat zowel het Universitair Ziekenhuis van Kigali als het King Faisal Hospital de noodzakelijke maatregelen konden nemen om intern de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en in het bijzonder door te zorgen voor de bescherming van medisch personeel, patiënten en hun families.

In 2021 wenst Keten van Hoop België:

  • minimaal 1 medisch-chirurgische missie van interventionele katheterisatie en hartchirurgie in het King Faisal Hospital te verrichten;
  • een kwalificatietraining gedurende 3 maanden voor drie personeelsleden van de Pediatric Surgery and Critical Care Unit van het ziekenhuis te financiëren: een anesthesist, een pediatrische reanimatie specialist en een reanimatie verpleegkundige;
  • bestaande apparatuur en materialen aan te vullen door chirurgische instrumenten te leveren die specifiek zijn voor pediatrische hartinterventies.

Het project van Keten van Hoop België in Rwanda wordt enerzijds gefinancierd door de steun van Rotary International en anderzijds door de eigen fondsen van de organisatie, met de steun ondermeer van het bedrijf Occlutech.

Op langere termijn is Keten van Hoop België van plan om vanaf 2022 van start te gaan met volgende projecten:

  • het lanceren van een trainingsproject voor intermediaire specialisten in de gezondheidszorg doorheen het ganse land om de diagnose, preventie en het vroegtijdig beheer van pediatrische hartaandoeningen op nationaal niveau te verbeteren.
  • het openen van nieuwe partnerschappen met andere ziekenhuisinstellingen in het land, om het referentie- en tegenreferentiesysteem voor pediatrische hartziekten te bevorderen.

 

Met de steun van 

Een kind genezen is het een toekomst geven!

  TOP