Menu

HET OPNEMEN VAN KINDEREN IN BELGIË

Ieder jaar zijn er 8 à 15 kinderen die in België worden opgenomen om er verzorgd en hopelijk genezen te worden.

Ieder jaar worden 8 à 15 kinderen verwelkomd en genezen in België. Na een verblijf van 8 à 10 weken gaan ze, genezen, terug naar hun eigen land.

De aanvragen worden gevalideerd door een gespecialiseerde medische commissie op basis van een volledig medisch dossier.

Om aanvaard te worden moeten de aanvragen aan een aantal criteria beantwoorden, zoals het type pathologie, de leeftijd van het kind, en de mogelijkheid tot toegang tot gezondheidszorg in het land van oorsprong.

Na toestemming van de Belgische autoriteiten (Binnenlandse Zaken, Vreemdelingszaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ambassades) wordt het verblijf van het kind in België georganiseerd.

TYPEN PATHOLOGIEËN

Keten van Hoop België richt zich méér specifiek tot kinderen met hart-, orthopedische, neus-, keel en oor, urologische, faciale, neurologische,… misvormingen.

OVERWICHT VAN DE HARTMISVORMINGEN

De aanvragen voor het opnemen van kinderen met een hartmisvorming zijn de meest voorkomende.

De hartmisvormingen vragen om complexe chirurgische technieken en een strenge opvolging, maar ook om strenge gezondheids-en kwaliteitsnormen en om medisch materiaal dat vaak niet aanwezig is in ontwikkelingslanden.

REIZEN

Kinderen worden vergezeld tijdens hun reis door een vrijwilliger/begeleider van een partner-vzw, Piloten Zonder Grenzen (PZG).

HET VERBLIJF IN EEN ONTHAALGEZIN

Kinderen verblijven 4 à 8 weken in België en wonen bij een onthaalgezin, dat zorgt voor hun materiële en emotionele behoeften.

DE MEDISCHE ZORGEN

Kinderen worden verzorgd door een pediatrisch medico-chirurgisch team in een partner ziekenhuis in België. Als ze genezen zijn, gaan de kinderen terug naar hun eigen land en naar hun gezin.

PROJECTEN IN HET ZUIDEN

Keten van Hoop België voert lange termijn projecten.

Haar doelstelling is om de lokale teams te helpen autonoom te worden in het behandelen van kinderen die lijden aan pathologieën waar gespecialiseerde technieken voor nodig zijn.

CHIRURGISCHE MISSIES

Chirurgische missies worden gestuurd naar Afrika en Zuid-America om er de toegang tot gespecialiseerde gezondheidszorg te verbeteren. Keten van Hoop is enkel actief in die landen waar de lokale teams uitdrukkelijk om steun vroegen.

Doelstellingen van de chirurgische missie:

  • Zoveel mogelijk kinderen onderzoeken, opereren en verzorgen
  • Artsen en paramedici opleiden, dankzij het werken in duo’s, met het oog op autonomie bij het behandelen van de pediatrische pathologieën
  • Medisch materiaal schenken

De acties die Keten van Hoop concreet voert zijn:

  • Chirurgische missies voor het opnemen van kinderen met hart-, orthopedische, NKO, urologische, faciale, of neurologische afwijkingen.
  • 1 tot 3 missies van 8 tot 15 dagen per jaar in Nicaragua, Rwanda, Benin, Senegal en Democratische Republiek Congo
  • Per missie: 10 tot 30 medische ingrepen, afhankelijk van het type van de aandoening en een vijftigtal consultaties

De teams  zijn samengesteld uit vrijwillgers (artsen, chirurgen, paramedici zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal gespecialiseerd in de pediatrie.

Een missie kost tussen 3.000€ en 30.000€, afhankelijk van het land van bestemming, de specialisatie, en het aantal teamleden.

Samenstelling van de teams

De vrijwilligers zijn allemaal specialisten in de pediatrie en komen uit verschillende Belgische en Franse ziekenhuizen, waaronder het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc te Brussel, UZ Gent, Chirec, Universitair Kinderziekenhuis “Koningin Fabiola”, Jolimont Ziekenhuis, CHU Ambroise Paré, …

  TOP