Menu

  VISIE

  Een wereld waarin elk kind toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg, wat ook zijn land van oorsprong of zijn socio-economische situatie is.

  MISSIE

  Bijdragen tot een verbeterde toegang tot gezondheidszorg, vooral voor kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden.

  BEGUNSTIGDEN

  Kinderen met hart-, orthopedische, NKO, urologische, faciale,  neurologische,… misvormingen.

  EXPERTISE

  Deze kinderen worden verzorgd door experten (artsen, chirurgen, paramedici zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal specialisten in de pediatrie.

  STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

  De versterking van het recht van kinderen op een toegang tot gespecialiseerde zorg houdt in:

  1. in de partner landen het op zich nemen van de medico-chirurgische zorg, dit in het kader van een technologie overdracht en een verdere verzelfstandiging; of in België wanneer de pathologie lokaal niet kan behandeld worden;
  2. acties van bekendmaking en sensibilisering, zowel in de partner landen als in België;
  3. een zoektocht naar en een invoering van oplossingen die de financiële toegang tot gespecialiseerde zorg mogelijk maakt.

  De verbetering van de gezondheidszorgkwaliteit voor kinderen houdt in:

  1. de theoretische en praktische opleiding van de lokale multidisciplinaire teams in de partner landen of in het buitenland;
  2. de versterking van de technische en sanitaire omgeving van de partner ziekenhuizen.

   

  Een kind genezen is het een toekomst geven!

  EEN ECHTE SOLIDARITEITSKETEN

  Keten van Hoop België is werkelijk een keten die functioneert dankzij de inzet van iedereen, en waar ze elkaar aanvullen. Iedereen gebruikt zijn/haar competenties om zieke kinderen te helpen.

  BESTUURSORGAAN

  Samenstelling van het bestuursorgaan:

  •       Voorzitter : Professor Jean RUBAY, hartchirurg en emeritus professor van de “Cliniques universitaires Saint-Luc” – UCL.
  •       Vice-Voorzitter : De Heer Guido DE WACHTER, voormalig ziekenhuisdirecteur
  •       Penningmeester : De Heer Thierry van den HOVE
  •       Secretaris : Professor Jacques LAFFINEUR, advocaat, onderzoeker, UCL
  •       Bestuurders :
   • Dokter Geoffroy de BECO, hartchirurg Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel
   • Dokter Damien DESMETTE, orthopedisch chirurg, Hôpital Ambroise Paré, Mons
   • Professor Pierre-Louis DOCQUIER, orthopedisch chirurg, Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel
   • Mevrouw Nathalie RYSHEUVELS-WIRTZ, Public Relations consultant
   • De Heer Walter TORRES-HERNANDEZ, Internationale betrekkingen
   • Mevrouw Valérie WEYTS, notaris bij VRONINKS, RICKER & WEYTS, Brussel
  • Erevoorzitter : Professor André VLIERS, pediatrische cardioloog, UCL

   

  HET BUREAU

  Het bureau telt 7 medewerkers, die versterkt worden door een team vrijwilligers.

  • Directie : Anita CLEMENT de CLETY & Jean-Bertrand LEBRUN
  • Financieel beheer : Xavier PONCELET
  • Communicatie en evenementen : Catherine de PIERPONT en Patricia le GRELLE
  • Projectbeheer : Dory MOUTRAN en Chiara CARBONE
  • Medische coordinatie : Géraldine Vaes
  FINANCIËRINGSBRONNEN

  Keten van Hoop België werd la itsluitend gefinancierd door particuliere middelen.

  Sinds 2014 geniet de vereniging van financiering door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en Wallonie-Bruxelles International (WBI) voor haar projecten in de Democratische Republiek Congo en Senegal. Die financiering dekt ongeveer een derde van haar totale jaarlijkse uitgaven.

  Het hele jaar door werft Keten van Hoop België eigen fondsen via diverse bronnen :

  • Organisatie van sportieve, culturele en andere types evenementen, verkoop van producten, acties die georganiseerd worden door leden sympathisanten ten gunste van de vereniging…
  • Sensibilisatie bij private schenkers, bedrijven, stichtingen, scholen, verenigingen…

   

  Het is dankzij de vrijgevigheid van onze donoren dat Keten van Hoop België haar actie kan verder zetten.

  Keten van Hoop België mag fiscale attesten afleveren voor jaarlijkse giften vanaf een bedrag van 40 €.

   

  BELANGRIJKE CIJFERS 2023

  Opbrengsten 2023

  Uitgaven 2023

   

   

  FINANCIEEL VERSLAG EN BALANS

  Keten van Hoop België – Jaarrekeningen 2023

  KVHB – Financieel samenvatting 2023

  KVHB – Financieel verslag 2018-2023

  Jaarverslag 2023 (Fr-versie)

   

  STRIKTHEID EN TRANSPARANTIE

  De vereniging onderschrijft de ethische code van de VEF (Vereniging voor Ethiek en Fondsenwerving).

  De financiële overzichten van Keten van Hoop België zijn beschikbaar op volgende websites : goededoelen.be, bij de National Bank nbn.be en op de websites van donorinfo.be en VEF.be.

  goededoelen_nl(1)

   

   

    TOP