Menu

  VISIE

  Een wereld waarin elk kind toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg, wat ook zijn land van oorsprong of zijn socio-economische situatie is.

  MISSIE

  Bijdragen tot een verbeterde toegang tot gezondheidszorg, vooral voor kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden.

  BEGUNSTIGDEN

  Kinderen met hart-, orthopedische, NKO, urologische, faciale,  neurologische,… misvormingen.

  EXPERTISE

  Deze kinderen worden verzorgd door experten (artsen, chirurgen, paramedici zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal specialisten in de pediatrie.

  STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

  De versterking van het recht van kinderen op een toegang tot gespecialiseerde zorg houdt in:

  1. in de partner landen het op zich nemen van de medico-chirurgische zorg, dit in het kader van een technologie overdracht en een verdere verzelfstandiging; of in België wanneer de pathologie lokaal niet kan behandeld worden;
  2. acties van bekendmaking en sensibilisering, zowel in de partner landen als in België;
  3. een zoektocht naar en een invoering van oplossingen die de financiële toegang tot gespecialiseerde zorg mogelijk maakt.

  De verbetering van de gezondheidszorgkwaliteit voor kinderen houdt in:

  1. de theoretische en praktische opleiding van de lokale multidisciplinaire teams in de partner landen of in het buitenland;
  2. de versterking van de technische en sanitaire omgeving van de partner ziekenhuizen.

   

  Een kind genezen is het een toekomst geven!

  EEN ECHTE SOLIDARITEITSKETEN

  Keten van Hoop België is werkelijk een keten die functioneert dankzij de inzet van iedereen, en waar ze elkaar aanvullen. Iedereen gebruikt zijn/haar competenties om zieke kinderen te helpen.

  DE RAAD VAN BESTUUR

  Samenstelling van de raad van bestuur:

  • Professor Jean RUBAY, voorzitter, hartchirurg
  • De Heer Guido DE WACHTER, vice-voorzitter
  • De Heer Jacques LAFFINEUR, secretaris
  • De Heer Thierry van den HOVE, penningmeester
  • Professor André VLIERS, erevoorzitter

  Bestuurders:

  • Dokter Damien DESMETTE, orthopedisch chirurg, Hôpital Ambroise Paré, Mons
  • Madame Nathalie RYSHEUVELS-WIRTZ, Public Relations consultant
  • Monsieur Johan TACK, bedrijfsdirecteur
  • Monsieur Walter TORRES-HERNANDEZ, Internationale Betrekkingen
  • Madame Valérie WEYTS, notaris bij VRONINKS, RICKER & WEYTS, Brussel
  • Dokter Geoffroy de BECO, hartchirurg Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel

   

  HET BUREAU

  Het bureau telt 7 medewerkers, die versterkt worden door een team vrijwilligers.

  Directrice : Anita Clément de Cléty

  Projectbeheer: Marianne Le Marchand – Dory Moutran

  Communicatie en evenementen: Catherine de Pierpont –  Stéphanie Jacquet

  Financieel beheer: Xavier Poncelet

  FINANCIËRINGSBRONNEN

  Keten van Hoop België werd lange tijd uitsluitend gefinancierd door particuliere middelen.

  Sinds 2014 geniet de vereniging van financiering door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en Wallonie-Bruxelles International (WBI) voor haar projecten in de Democratische Republiek Congo en Senegal. Die financiering dekt ongeveer een derde van haar totale jaarlijkse uitgaven.

  Het hele jaar door werft Keten van Hoop België eigen fondsen via diverse bronnen :

  • Organisatie van sportieve, culturele en andere types evenementen, verkoop van producten, acties die georganiseerd worden door leden sympathisanten ten gunste van de vereniging…
  • Sensibilisatie bij private schenkers, bedrijven, stichtingen, scholen, verenigingen…

   

  Het is dankzij de vrijgevigheid van onze donoren dat Keten van Hoop België haar actie kan verder zetten.

  Keten van Hoop België mag fiscale attesten afleveren voor jaarlijkse giften vanaf een bedrag van 40 €.

  FINANCIEEL BEHEER

  FINANCIEEL VERSLAG EN BALANS

  Jaarrekeningen 2021

  BELANGRIJKE CIJFERS 2020

  Opbrengsten 2021

  Uitgaven 2020

   

  STRIKTHEID EN TRANSPARANTIE

  De vereniging onderschrijft de ethische code van de VEF ( Vereniging voor Ethiek en Fondsenwerving).

  De financiële overzichten van Keten van Hoop België zijn beschikbaar op volgende websites : goededoelen.be, bij de National Bank nbn.be en op de websites van donorinfo.be en VEF.be.

  goededoelen_nl(1)

   

   

    TOP