Menu

VISIE

Een wereld waarin elk kind toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg, wat ook zijn land van oorsprong of zijn socio-economische situatie is.

MISSIE

Bijdragen tot een verbeterde toegang tot gezondheidszorg, vooral voor kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden.

BEGUNSTIGDEN

Kinderen met hart-, orthopedische, NKO, urologische, faciale,  neurologische,… misvormingen.

EXPERTISE

Deze kinderen worden verzorgd door experten (artsen, chirurgen, paramedici zoals verplegend personeel, fysiotherapeuten, biotechnici), allemaal specialisten in de pediatrie.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De versterking van het recht van kinderen op een toegang tot gespecialiseerde zorg houdt in:

  1. in de partner landen het op zich nemen van de medico-chirurgische zorg, dit in het kader van een technologie overdracht en een verdere verzelfstandiging; of in België wanneer de pathologie lokaal niet kan behandeld worden;
  2. acties van bekendmaking en sensibilisering, zowel in de partner landen als in België;
  3. een zoektocht naar en een invoering van oplossingen die de financiële toegang tot gespecialiseerde zorg mogelijk maakt.

De verbetering van de gezondheidszorgkwaliteit voor kinderen houdt in:

  1. de theoretische en praktische opleiding van de lokale multidisciplinaire teams in de partner landen of in het buitenland;
  2. de versterking van de technische en sanitaire omgeving van de partner ziekenhuizen.

Een kind genezen is het een toekomst geven!

EEN ECHTE SOLIDARITEITSKETEN

Keten van Hoop België is werkelijk een keten die functioneert dankzij de inzet van iedereen, en waar ze elkaar aanvullen. Iedereen gebruikt zijn/haar competenties om zieke kinderen te helpen.

DE RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur:

Professor Jean RUBAY, voorzitter

Professor André Vliers, erevoorzitter

De Heer Jacques LAFFINEUR, secretaris

De Heer Thierry VAN DEN HOVE, penningmeester

De Heer Walter TORRES-HERNANDEZ, bestuurder

De Heer Johan TACK, bestuurder

De Heer Damien DESMETTE, bestuurder

De Heer Guido DE WACHTER, bestuurder

De Heer Philippe MASSET, bestuurder

Mevrouw Nathalie RYSHEUVELS-WIRTZ, bestuurder

HET BUREAU

Het bureau telt 2 voltijdse en 5 deeltijdse equivalenten, wat goed is voor 4 voltijdse, en wordt versterkt door een team van vrijwilligers.

Directrice : Anita Clément de Cléty

Kinderen in België en boekhouding : Marianne Dandois

Projectbeheer: Marianne Le Marchand – Augustin Ghislain

Communicatie en evenementen: Catherine de Pierpont – Geneviève Janssen

Financieel beheer: Xavier Poncelet

IMG_6409

FINANCIËRINGSBRONNEN

Keten van Hoop België werd lange tijd uitsluitend gefinancierd door particuliere middelen.

Sinds 2014 geniet de vereniging van financiering door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en Wallonie-Bruxelles International (WBI) voor haar projecten in de Democratische Republiek Congo en Senegal. Die financiering dekt ongeveer een derde van haar totale jaarlijkse uitgaven.

Het hele jaar door werft Keten van Hoop België eigen fondsen via diverse bronnen :

  • Organisatie van sportieve, culturele en andere types evenementen, verkoop van producten, acties die georganiseerd worden door leden sympathisanten ten gunste van de vereniging…
  • Sensibilisatie bij private schenkers, bedrijven, stichtingen,scholen,verenigingen…

 

Het is dankzij de vrijgevigheid van onze donoren dat Keten van Hoop België haar actie kan verder zetten.

Keten van Hoop België mag fiscale attesten afleveren voor jaarlijkse giften vanaf een bedrag van 40 €.

FINANCIEEL BEHEER

FINANCIEEL VERSLAG EN BALANS

Jaarrekeningen Nationale Bank België 2018

BELANGRIJKE CIJFERS 2018

Opbrengsten 2018

Uitgaven 2018

STRIKTHEID EN TRANSPARANTIE

De vereniging onderschrijft de ethische code van de VEF ( Vereniging voor Ethiek en Fondsenwerving).

De financiële overzichten van Keten van Hoop België zijn beschikbaar op volgende websites : goededoelen.be, bij de National Bank nbn.be en, in afwachting van de actualisering van de rekeningen van 2018, op de websites van donorinfo.be, dono.be en VEF.be.

goededoelen_nl(1)  Donologo_bigAERF

  TOP