Menu

Nicaragua, Managua, Kinderziekenhuis “La Mascota”

Keten van Hoop België is sinds 2001 actief in Nicaragua en heeft er 155 kinderen geopereerd van een hartafwijking (115 chirurgische ingrepen en 40 hartkatheterisatie), 24 kinderen met een orthopedische afwijking en 80 kinderen met een urologische afwijking. Het Kinderziekenhuis Manuel de Jesus Rivera – La Mascota is een publieke ziekenhuis geplaatst onder de leiding van de GezondheidsMinisterie (Minsa).

De Keten van Hoop België werkt er samen met de Amerikaanse NGO Surgeons of Hope.

Door die regelmatige missies worden er, naast de behandeling en zorg van kinderen, ook steeds trainingen gegeven aan de lokale teams.

Verschillende Nicaraguaanse specialisten hebben, dankzij de steun van Keten van Hoop, kunnen gebruik maken van studiebeurzen om zich te specialiseren in de Universitaire Zieknhuis Saint-Luc te Brussel: een hartchirurg (2003-2007), een cardioloog (2003) en een orthopedische chirurg (2013-2014).

Tegenwoordig, verzorgen de lokale orthopedisten de meest voorkomende orthopedische aandoeningen.

Voor hartchirurgie werkt de Keten van Hoop België samen met de Amerikaanse NGO “Surgeons of Hope”.

Lange termijn doelstellingen

De drie disciplines (hart, urologisch en orthopedisch)  vragen elk een aparte aanpak wat betreft de intensiteit van de ondersteuning (competencies van de lokale teams, medisch materiaal)

De lokale hartchirurg is erg competent maar gezien het volume aan werk en om de permanentie van de wachtdienst en de

In de urologie zijn 15 kinderen geopereerd dankzij de nauwe samenwerking met de lokale chirurgen. Deze actieve deelname van de lokale teams zorgt ervoor dat de kennis doorgegeven kan worden omtrent chirurgische en endoscopische technieken. Zo kunnen ze complexere misvormingen behandelen en worden ze steeds autonomer.

La Mascota verwelkomt internationale Amerikaanse en Europese teams. Deze missies helpen op de lange termijn artsen en diensten van chirurgie, anesthesie, reanimatie en kindercardiologie de nodige vakkennis in de pediatrische zorg op te doen. In januari, tijdens de missie van de Keten van Hoop België, werden 17 kinderen geopereerd en consultaties met echografie uitgevoerd, zodat vele kinderen met hartproblemen geholpen werden.

Een kind genezen is het een toekomst geven!

  TOP