Menu

Keten van Hoop België heeft haar eigen Ethische code. Dit is bedoeld om de fundamentele principes van ethisch gedrag en de gedragsnormen in herinnering te brengen die leidend zouden moeten zijn bij het denken, besluiten en handelen in het licht van de vele situaties waarmee de organisatie te maken krijgt.

De Ethische code is in lijn met de visie, missie en waarden van Keten van Hoop België.

De Ethische code biedt een raamwerk van principes gebaseerd op waarden en stelt de normen voor die vereist zijn voor alle medewerkers,  vrijwilligers (inclusief bestuursleden en leden van de Algemene vergadering), medewerkers en managers, stagiaires die voor de organisatie werken of ze vertegenwoordigen, partners uit Noord en Zuid, externe stakeholders (consultants, etc.).

Allen zijn verplicht het te accepteren en zich eraan te houden.

U kunt een klacht indienen door te schrijven naar ethics@keten-hoop.be.

De ontvangen e-mails zullen vertrouwelijk worden gelezen door een adviseur buiten de vereniging.

Indien u meer informatie wenst over ons meldings- en klachtenbehandelingsbeleid, kunt u ook contact opnemen met Anita Clément de Cléty, directrice van Keten van Hoop België: anita.clement@chaine-espoir.be.

 

Contactformulier

*=Contactgegevens voor het opvolgen van uw aanvraag
  TOP