Menu

De nood aan gespecialiseerde medische zorg is gigantisch.

Aangeboren misvormingen die ontdekt worden bij de geboorte vertegenwoordigen al 2 à 4% van de gevallen, overal ter wereld. Dit percentage bereikt zelfs 5% als de misvormingen die later ontdekt worden zoals hart- longen- ruggengraat- digestieve of oog-misvormingen hier bijgeteld worden.

Alle kinderen die genezen worden tijdens de medische en chirurgische missies van Keten van Hoop België in het buitenland, of als ze naar België komen, worden op basis van hun medisch dossier geselecteerd.

De NGO werkt in elk land met plaatselijke medische partners en refererende dokters om onderzoeken te voeren naar de financiële toestand van elk gezin.

Toegang krijgen tot medische zorgen kan zéér problematisch worden in landelijke gebieden, of in gebieden waar de bevolkingsdichtheid laag is. Het is ook het geval in de voorsteden waar er véél minder begoede mensen wonen.

Om hier een geschikte antwoord op te geven, heeft de NGO activiteiten ontwikkeld in de DRC die méér patiënten kunnen bereiken, ook als ze ver wonen van de Ngaliema Kliniek in Kinshasa.  De doelstelling van dit programma is om, via gepaste training, de diagnose, alsook het vroegtijdig behandelen van de hartziektes bij kindjes te verbeteren.

Kinderen die klinische symptomen tonen van een hart-pathologie of van een gezondheidsprobleem die verder tot hartproblemen kan leiden worden opgenomen zowel preventief als curatief in de gezondheidscentra van de stads-provincie Kinshasa, en in anderen steden van het land (Goma, Lubumbashi, Kisangani en ook naar de toekomst toe Mbuji-Mayi) en worden opgenomen in referentie- of tegen-referentiesystemen.

Het is inderdaad door te zorgen voor een nauwkeurige vroege diagnose dat adequate en effectieve medische zorg kan worden geboden, waardoor wordt voorkomen dat zieke kinderen en hun gezinnen tijd en financiële middelen verspillen aan ongepaste behandelingen.

Keten van Hoop financiert een solidariteitsfonds om de medische zorgen van kinderen uit armere gezinnen te dekken: het geld dient om zowel de operaties van kinderen die naar België komen, als diegenen die geopereerd worden in de partnerlanden te financieren.

Tegenwoordig worden de kosten van de interventies mede gefinancierd in Benin. De NGO betaalt op die manier de accomodatie en de maaltijden van de medische teams die als vrijwilligers naar Tanguiéta vertrekken, al dekt het Saint-Jean de Dieu Ziekenhuis een gedeelte van de kosten.

Dit Fonds heeft ook de kosten -gedeeltelijk of volledig- gedekt voor het opnemen van kinderen in het pediatrisch centrum van de Ngaliema kliniek in DRC. De lokale partners zullen na verloop van tijd de selectie van kinderen en de fondsenwerving activiteiten op zich nemen. Het solidariteitsfonds zal operationeel zijn vanaf het begin van de activiteiten en zal vooral door lokale sponsors (privé bedrijven of caritatieve verenigingen) gefinancierd worden.

  TOP