Menu

De nood aan gespecialiseerde medische zorg is gigantisch.

Aangeboren misvormingen die ontdekt worden bij de geboorte vertegenwoordigen al 2 à 4% van de levensgebeurtenissen, overal ter wereld. Dit percentage bereikt zelfs 5% als de misvormingen die later ontdekt worden zoals hart- longen- ruggengraat-digestieve of oog-misvormingen hier bijgeteld worden.

Alle kinderen die genezen worden tijdens de medische en chirurgische missies van Keten van Hoop België in het buitenland, of als ze naar België komen, worden op basis van hun medisch dossier geselecteerd.

De NGO werkt in elk land met plaatselijke medische partners en referenten-dokters om onderzoeken te voeren naar de financiële toestand van elk gezin, om ervoor te valideren dat:

  • het kind door Keten van Hoop (of door een ander vereniging) mag geopereerd worden, om zo de kosten van zijn opnamen te reduceren (lagere kosten dan gewoon voor het opnemen in het buitenland);
  • het noodzakelijk is om fondsen te werven voor zijn opnamen in België of tijdens de missies ter plaatse.

Toegang krijgen tot medische zorgen kan zéér problematisch worden in landelijke gebieden, of in gebieden waar de bevolkingsdichtheid laag, wat ook het geval in de voorsteden waar er véél minderheidsbevolking woont.

Om hier een geschikte antwoord aan te geven, heeft de NGO activiteiten ontwikkeld in de DRC die méér patiënten kunnen treffen, ook als ze ver wonen van de Ngaliema Kliniek in Kinshasa.  De doelstelling van dit programma is om, via gepaste training, de diagnose, alsook het zo vroeg mogelijk opnemen van de hartziektes bij kindjes te verbeteren.

Kinderen die klinische symptomen tonen van een hart-pathologie of van een gezondheidsprobleem die verder tot hartproblemen kan leiden worden opgenomen zowel preventief als curatief in de gezondheidscentra van het stad-provincie Kinshasa, en in anderen steden van het land (Goma, Lubumbashi, Kisangani en ook naar de toekomst toe Mbuji-Mayi) en worden opgenomen in een referentie- of tegen-referentiediensten.

De juiste diagnose en het op tijd opnemen van de hartproblemen zal op die manier kunnen plaastvinden, om zo kostbare tijd en geld te besparen door het volgen van niet geschikte behandelingen.

Keten van Hoop financiert een solidariteitsfonds om de medische zorgen van kinderen uit armere gezinnen te dekken: het geld dient om zowel de operaties van kinderen die naar België komen, als diegenen die geopereerd worden in de partnerlanden te financieren.

Tegenwoordig worden de kosten van de interventies mede gefinancierd in Benin. De NGO betaalt op die manier de accomodatie en de maaltijden van de medische teams die als vrijwilligers naar Tanguiéta vertrekken, al dekt het Saint-Jean de Dieu Ziekenhuis een gedeelte van de kosten.

Deze Fonds zal ook de kosten – gedeeltelijk of volledig- dekken voor het opnemen van kinderen in de toekomstige pediatrische centrum van de Ngaliema kliniek in DRC. De lokale partners zullen na verloop van tijd de selectie van kinderen en de fondsenwerving activiteiten op zich nemen. Het solidariteitsfonds zal operationeel zijn vanaf het begin van de activiteiten en zal vooral door lokale sponsors (privé bedrijven of caritatieve verenigingen) gefinancierd worden.

  TOP