Menu

Bent u gevoelig voor de problematiek van zieke kinderen ? Wenst u iets te doen om meer kinderen de toegang te geven tot kwaliteitszorgen in de landen van het Zuiden?

Nica_cardio_maman_enfant
30-40-B_nouhayla_2002
Meer informatie over Home’Pay d’ING

Een klassieke storting uitvoeren

BELFIUS BE 28 0882 1265 5620 BIC GKCCBEBB
ING BE 90 3300 6235 9132 BIC BBRUBEBB
CBC BE 58 7320 3232 3279 BIC CREGBEBB -> specifiek voor DR Congo project

De Keten van Hoop is lid van de Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving (V.E.F.).

Dit biedt morele kwaliteitsgaranties in de fondsenwerving alsook de transparantie van de rekeningen.

logonl

Haar jaarlijkse rekeningen worden in alle transparantie gepubliceerd op Donorinfo.be

donorinfo-logo-nl-v2

Elke jaarlijkse schenking van 40€ en meer is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u per post worden verzonden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de schenking.

Als u in een ander Europees land dan België verblijft, dan biedt de Keten van Hoop u de mogelijkheid een fiscaal attest te verkrijgen dat in uw land geldig is. Hiervoor kunt u zich verwijzen naar het bijgevoegde document om te weten op welk nummer u de schenking kunt doen alsook de te melden communicatie. De referentieinstelling stort ons daarna het bedrag van uw schenking en zal u een attest bezorgen dat voldoet aan de fiscale wetten van uw land.

Voor meer informatie kan u terecht op nummer 0032 2 764 20 60 of neemt u direct contact op met de geschikte referentieinstelling, zoals aangeduid in het bijgevoegde document.

Teken een permanente opdracht.

Dankzij de permanente opdrachten kunnen we onze vaste activiteiten in België en in het buitenland beter inplannen.

Elke gift vanaf 40 Eur/jaar geeft u recht op een fiscaal attest. Deze wordt u automatisch opgestuurd per post voor het einde van de maand april van het daarop volgend jaar.
Meer informatie nodig? Vraag het bij uw bank of bel ons op 02/764 20 60

Formulier downloaden

Heeft u vragen en wenst u hierover te spreken in alle discretie, neem dan gerust contact met ons op : anita.clement@keten-hoop.be, 02 764 20 60 of 0478 60 50 98
  1. Een gift:

Een gift is een actie van gratis en onherroepbare overdracht van een persoonlijk goed.  De gift gebeurt bij leven van de schenker en brengt een onmiddellijke transfer van een geldsom of geschonken goed met zich mee.

  1. Een legaat:

Een legaat wordt bij testament bepaald, waarbij u een overdracht van uw eigendom regelt.  De overdracht gaat in na uw overlijden en u kan deze op elk moment veranderen of annuleren.

Roerende en onroerende goederen, aandelen, obligaties, spaartegoeden, gedeeltelijke of gehele uitkering van levensverzekering kunnen in aanmerking komen.

  1. Een duo-legaat:

Indien u geen directe erfgenamen heeft en u uw patrimonium aan naasten (b.v. nichten, neven, vrienden) wil schenken als ook de Keten van Hoop, dan kan een duo-legaat een ideaal middel zijn.

Een duo-legaal bestaat uit twee legaten: 1 legaat voor uw erfgenamen en 1 voor de Keten van Hoop.  De Keten van Hoop zal successierechten voor uw erfgenamen op zich nemen.  Door deze techniek betalen uw erfgenamen minder erfbelastingen en steunt u de projecten van de vereniging.

Voor meer informatie over donaties en legaten, kan u uw notaris alsook www.testament.be raadplegen of ons contacteren op 02/764 20 60 66.

Heeft u nog vragen of wenst u een gesprek in alle vertrouwelijkheid?
Neem contact op met anita.clement@keten-hoop.be, 02/764 20 60 of 0478 60 50 98

Donation

  TOP