Menu

Bent u gevoelig voor de problematiek van zieke kinderen ? Wenst u iets te doen om meer kinderen de toegang te geven tot kwaliteitszorgen in de landen van het Zuiden?

Online Gift, éénvoudig en veilig, kan via onze donatiepagina!

Belastingsvoordeel : elke jaarlijkse gift vanaf 40 € is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u per post worden verzonden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de schenking.

Vanaf 1 januari 2024 zal het rijksregisternummer verplicht zijn om een fiscaal attest te verkrijgen waarmee u van de fiscale aftrekbaarheid kan genieten in uw belastingaangifte (Verplichting SPF Financiën – art 323/3 CIR92).

Voor particulieren staat dit nummer op de achterkant van uw Belgische identiteitskaart. U moet het vermelden wanneer u een gift doet via het online platform of in de rubriek “communicatie” bij een bankoverschrijving.

Voor bedrijven (rechtspersonen) is dit het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Een klassieke storting uitvoeren

BELFIUS BE 28 0882 1265 5620 BIC GKCCBEBB
ING SLUITING REKENING als gevolg van de nieuwe kosten aangerekend voor IVZW’s. vanaf 31/12/23
CBC BE 58 7320 3232 3279 BIC CREGBEBB

Keten van Hoop is lid van de Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving (V.E.F.).

Dit biedt morele kwaliteitsgaranties in de fondsenwerving alsook de transparantie van de rekeningen.

logonl

Haar jaarlijkse rekeningen worden in alle transparantie gepubliceerd op Donorinfo.be

donorinfo-logo-nl-v2

Elke jaarlijkse schenking van 40€ en meer is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u per post worden verzonden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de schenking.

Als u uw inkomen aangeeft in een ander Europees land dan België, houd er dan rekening mee dat Keten van Hoop België u ook de mogelijkheid biedt om een ​​fiscaal attest te verkrijgen dat geldig is in het land van uw fiscale woonplaats.

Keten van Hoop België is namelijk geregistreerd bij het Transnational Giving in Europe Network (TGE) dat donoren, particulieren en bedrijven, belast in een van de partnerlanden (1), in staat stelt liefdadigheidsinstellingen uit andere lidstaten te steunen, door te profiteren van de belastingvoordelen waarin de wetgeving voorziet van het land waar zij hun inkomen aangeven.

(1) Lijst met partnerlanden voor Keten van Hoop België: Duitsland, Luxemburg, Spanje, Italië, Frankrijk en Zwitserland

In de praktijk neemt de schenker uit Duitsland, Luxemburg, Spanje, Italië, Frankrijk of Zwitserland contact op met de TGE stichting in zijn land van verblijf en betaalt aan die stichting de schenking die hij wenst te doen aan Keten van Hoop België, met als specifieke mededeling “schenking voor Keten van Hoop België”.

De stichting van het land van verblijf zal het belastingbewijs aan de schenker afgeven en de schenking doorsturen aan de Koning Boudewijnstichting (mail: tge@kbs-frb.be) die op haar beurt de schenking zal overmaken aan Keten van Hoop België.

De procedure is goed bepaald, maar een goede opvolging van uw schenking aan onze organisatie is enkel mogelijk indien u duidelijk aangeeft in de mededeling “schenking voor Keten van Hoop België” of “Gift to Chain of Hope Belgium”

NB: Als u uw inkomen in België aangeeft, is het belangrijk om niet via het TGE-netwerk te gaan en rechtstreeks te betalen op de rekeningen van de Chaîne de l’Espoir Belgium die bevoegd is om belastingattesten af ​​te geven die recht geven op belastingsaftrek.

Voor meer informatie kan u terecht op nummer 0032 2 764 20 60.

Teken een permanente opdracht.

Dankzij de permanente opdrachten kunnen we onze vaste activiteiten in België en in het buitenland beter inplannen.

Elke gift vanaf 40 Eur/jaar geeft u recht op een fiscaal attest. Deze wordt u automatisch opgestuurd per post voor het einde van de maand april van het daarop volgend jaar.
Meer informatie nodig? Vraag het bij uw bank of bel ons op 02/764 20 60

Formulier downloaden

Heeft u vragen en wenst u hierover te spreken in alle discretie, neem dan gerust contact met ons op : anita.clement@keten-hoop.be, 02 764 20 60 of 0478 60 50 98
  1. Een gift:

Een gift is een actie van gratis en onherroepbare overdracht van een persoonlijk goed.  De gift gebeurt bij leven van de schenker en brengt een onmiddellijke transfer van een geldsom of geschonken goed met zich mee.

  1. Een legaat:

Een legaat wordt bij testament bepaald, waarbij u een overdracht van uw eigendom regelt.  De overdracht gaat in na uw overlijden en u kan deze op elk moment veranderen of annuleren.

Roerende en onroerende goederen, aandelen, obligaties, spaartegoeden, gedeeltelijke of gehele uitkering van levensverzekering kunnen in aanmerking komen.

Voor meer informatie over donaties en legaten, kan u uw notaris alsook www.testament.be raadplegen of ons contacteren op 02/764 20 60 66.

Heeft u nog vragen of wenst u een gesprek in alle vertrouwelijkheid?
Neem contact op met anita.clement@keten-hoop.be, 02/764 20 60 of 0478 60 50 98

Donation

  TOP