Menu

SENSIBILISERING AAN DE TOEGANG TOT GESPECIALISEERDE KWALITEITSZORG

Om een duurzaam effect te behalen, vergezelt de Keten van Hoop haar doelstellingen met sensibiliseringsacties betreffende de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden qua toegang tot gespecialiseerde gezondheidszorg.

De verschillende publieken waarop die sensibiliseringsacties zijn gericht komen uit het onderwijs, de ondernemingen, de medische sector alsook het grote publiek in België.

De verschillende sensibiliseringswijzen

 • Voorstelling van de doelstellingen en van de actiemiddelen van de Keten van Hoop België, gericht op projecten en specifieke noden in het Zuiden
 • Organisatie van mobiliserende activiteiten
 • Brede verspreiding van info over de realiteiten van het Zuiden (newsletters, schoolkrant, inforapporten, web site, artikels, radio- of tvuitzendingen, events ……)
 • Onthaal en ontmoetingen van kinderen die naar België gekomen zijn om er gespecialiseerde medische zorgen te krijgen die in hun land van herkomst niet beschikbaar zijn.

Een positieve aanpak

 • Bewustmaking van de realiteiten van het Noorden en het Zuiden en meer bepaald de ongelijkheden qua toegang tot gezondheidszorg voor kinderen.
 • Mobilisering in een participatieve logika door het oprichten van concrete acties.
 • Promotie en consolidatie van de waarden, houdingen en vaardigheden gepaard gaand met solidariteit, die onontbeerlijk zijn voor de veranderingen ten voordele van een meer rechtvaardige wereld

Wenst u uw ideeën te delen ?

Neem met ons contact op : info@keten-hoop.be, 02/764 20 60 of 0478 60 50 98

Pledooi bij de bevoegde locale autoriteiten

Keten van Hoop neemt de nodige stappen bij de universiteiten en de gezondheidssector in de landen weer ze actief is, om er de nodige overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg en ziekenhuizen te promoveren voor pediatrische zorgen en een betere opleiding van gespecialiseerd personeel.

Overlegvergaderingen met de gezondheidszorg en universiteiten

Keten van Hoop België neemt regelmatig deel aan vergaderingen met vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten in de partner landen, o.a.:

 • Democratische Republiek van Congo: Kinshasa Universiteit (UNIKIN), de directie van de Ngaliema ziekenhuis et de Directie van de Zorginstellingen van het Ministerie van Volksgezondheid
 • Ruanda : het Ministerie van Volksgezondheid (Ministry of Health), de Orde van geneesheren (Rwanda Medical Council), de Faculteit Geneeskunde van de Ruanda Universiteit en de King Faisal Hospital.
 • Senegal: het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Actie (MSAS), de verantwoordelijke van de Master in pediatrische chirurgie van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en de directie van het Kinderziekenhuis Centrum Albert Royer.
 • Nicaragua: de verantwoordelijke van Het Ministerie van Volksgezondheid en van La Mascota ziekenhuis.
 • Benin: de administratieve verantwoordelijke van het Saint-Jean de Dieu Tanguiéta Ziekenhuis

Maatregelen ter bevordering van de gespecialiseerde pediatrische gezondheidszorg

Het pledooi van Keten van Hoop bij deze verschillende autoriteiten heeft geleid tot concrete projecten in Senegal, in Benin en in Ruanda.

3 partnerschapsovereenkomsten zijn getekend met :

 • het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Actie (MSAS) in Senegal
 • het Saint-Jean de Dieu Tanguiéta ziekenhuis in Benin
 • het King Faysal ziekenhuis in Ruanda

Deze partnerschapsovereenkomsten getuigen van het engagement van de partners van Keten van Hoop in het doen slagen van projecten die en concreet impact hebben op de gespecialiseerd pediatrische zorgen. De gezondheidssector getuigd van zijn wil om specifieke doelstellingen, die gedefinieerd werden in het kader van deze partnerschapovereenkomsten te bereiken.

image1
  TOP