Menu

Democratische Republiek Congo – Ngaliema Ziekenhuis

Sinds 2002 neemt Keten van Hoop jaarlijks deel aan internationale medische en chirurgische missies (hart- en urologische chirurgie) in het Ngaliema Ziekenhuis en in het Universitaire Ziekenhuis UNIKIN in Kinshasa.  Naast het verzorgen van kinderen die lijden aan misvormingen (hart- of urologische misvormingen) hebben deze missies als doelstelling het opleiden van een multidisciplinair team door kennisoverdracht Noord-Zuid.

126 kinderen werden in deze periode geopereerd door het team van Keten van Hoop België.

Vanaf 2005 heeft de NGO deelgenomen aan een project om er een competencie-centrum op te richten voor pediatrische chirurgie en reanimatie. De medische teams zouden op die manier opnieuw pediatrische chirurgie kunnen voeren met hoge eisen in de pre- per- en postoperatie fasen.

De locale medische partner van Keten van Hoop, Keten van Hoop DR Congo, heeft in september 2006 een aanvraag van financiering ingediend bij de Congolese autoriteiten om een nieuw Paviljoen te bouwen voor gespecialiseerde pediatrische chirurgie en reanimatie in het Ngaliema Ziekenhuis.

In 2010,  heeft de Congolese regering de budgetten officieel toegekend om het Paviljoen te beginnen bouwen en uit te rusten. De bouwplaats werd ingehuldigd op 30 september 2011 door de Eerste Dame.

Keten van Hoop België neemt dan de beslissing om 1. tijdelijk de chirurgische missies in het Ngaliema Ziekenhuis af te bouwen, gezien de gezondheid- en technische belemmeringen, heeft gecomuniceerd aan haar partners dat de missies zouden hervatten in het nieuw Paviljoen en 2. op aanvraag van haar partners ter plaatse heeft zij de uitvoering van het project door de Congolese overheid gesteund met verschillende nevenactiviteiten.

Doelstellingen en acties 2011 – 2017

2.1.          Infrastructuur

Naast de bouwerken van het Paviljoen, gevoerd door het bedrijf dat belast werd met de uitvoering van de bouwplaats gefinancierd door de Congolese regering, heeft Keten van Hoop het Ngaliema Ziekenhuis gesteund om fondsen te werven om de technische en gezondheidsinfrastructuur te verbeteren (water, O2, electriciteit) en heeft een ingenieur-technicus van Keten van Hoop het technische team van het Ngaliema ziekenhuis versterkt.

Deze fondsen kwamen van de Agence française de Développement (AFD) en van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) voor het mandaat van de ingenieur-technicus.

CBD_logo_NL_CMYK

2.2.          Uitrusting

Keten van Hoop België heeft ook mede gefinancierd en/of geholpen om fondsen te werven  om de technische infrastructuur van een aantal diensten te verbeteren, die zullen gebruikt worden bij de pré-per en post-operatie fasen van de chirugische ingrepen, zowel in het Ngaliema ziekenhuis als bij kleinere medische centra’s die kinderen zullen refereren naar het nieuwe conmpetencie-centrum, zoals het pediatrische Ziekenhuis Kalembelembe.

Financiering komt van de Belgische cooperatie op regionaal vlak (WBI – kits om diagnose van hartafwijkingen te verbeteren werden uitgedeeld in verschillende medische centra’s), van de AFD (waskamer, neonatale intensive care unit, operatie-, en reanimatiezaal, bank van bloed, laboratorium) en van eigen fondsen van Keten van Hoop (echo-apparaat, bedden voor de pediatrie, verbrandingsinstallatie).

2.3.          Opleiding

Keten van Hoop België zet haar programma (gestart in 2007) verder om competencies te verbeteren: steunen voor beurstudies van twee pediatrische hart-chirurgen en voor het technische, medische en paramedische congolese personeel die betrokken zijn bij de chirurgie en de reanimatie diensten in het pediatrische Paviljoen : dit programma dekt allen fasen, vanaf de diagnose tem de chirurgische ingreep.

Dit programma werd gefinancierd door:

  • De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) : kort en lange termijn opleidingen voor 12 artsen en verpleegsters in België en in Zuid-Afrika
  • WBI:  opleiding van 8 personeelsleden in Zuid-Afrika
  • AFD: opleidingsprogramma voor hygiëne in het ziekenhuis
  • Keten van Hoop België: cofianciering voor de lange termijn opleidingen.

2.4.          Toegang tot gezondheidszorg

De strategie van Keten van Hoop België zorgt voor een beter toegang tot gespecialiseerde gezondeidszorg voor patiënten, op geografisch, medisch en financieel vlak, vooral de minstbedeelde onder hen, via het organiseren van een performante referentie-systeem in het hele DR Congo en via het oprichten van een Solidariteitsfonds (gedeeltelijke of volledige overname van de facturen voor de minstbedeelde).

Deze acties werden gefinancierd door WBI (opleidingen voor het pediatrische personeel van verschillende gezondheidscentra in DR Congo voor pediatrische hart afwijkingen) door eigen fondsen (bedrijfsmecenaat voor de Solidariteitsfonds, naast de bestaande systemen in DRC).

2.5.          Ondersteuning bij het beheer

Keten van Hoop en haar partners zijn van mening dat een professioneel en strikt beheer noodzakelijk is om  de kwaliteit van de zorgen op middellange termijn te garanderen. Het is daarom van uiterst belang dat de competencies  verbeterd worden, zowel op valk van HR, administratie of op financiën, door verschillenden activiteiten die allemaal deze vesrchillende diensten steunen, onder andere om ervoor te zorgen dat de tarieven toegangkelijk blijven voor iedereen, met oog voor de rentabiliteit van het Ziekenhuis.

Financiering komt van de  DGD  (management platform waar best practices, tools en ervaringen gedeeld worden door participanten), van de AFD (steun van een studiebureau gespecialiseerd in ziekenhuis beheer), en van eigen fondsen van de NGO (personeel van het lokaal bureau werd gedetacheerd om de directie van het ziekenhuis te steunen).

2.6.          Medische en chirurgische missies

Keten van Hoop zet haar oorspronkelijke actie verder door medische missies te organiseren (consultaties) en chirurgische missies (chirurgische ingrepen – opgeschort sinds 2002) in het UNIKIN en in het Ngaliema ziekenhuis om kinderen te verzorgen en om ervoor te zorgen dat competencies mede getransfefeerd worden aan het Congolees personeel.

De medische en chirurgische missies worden door eigen fondsen van de NGO gefinancierd.

Een kind genezen is het een toekomst geven!

  TOP