Menu

 

Missie van orthopedische chirurgie in Dakar, Senegal – 1 tot 9 oktober 2016

Hoofd van de missie: Professor Robert Elbaum, orthopedisch chirurg Cavell, Chirec en Erasme.  Het team van specialisten in kinderorthopedie bestaat uit een chirurg, een fysiotherapeut, een verpleegster en een anesthesist.

Een twintigtal kinderen waren geopereerd.

Het team van Keten van Hoop heeft er ook een workshop voor 30 fysiotherapeuten georganiseerd, die dan in hun eigen ziekenhuizen deze nieuwe kennis gaan kunnen toepassen.

Anderzijds, volgt de hoofdfysiotherapeut van het Albert Royer Ziekenhuis, partner van Keten van Hoop in Dakar, een opleiding in Cotonou, Benin, in het Centrum van Fysiotherapie en Heraanpassing in het CNHU voor een stage van 2 maanden (10 juli – 10 september).

Missie van cardiologie in Kigali, Rwanda – 15 tot 20 september 2016

Van 15 tot 20 september zullen er twee pediaters naar Kigali gaan om raadplegingen te doen en om hartpatiëntjes te kiezen die tijdens de missie van hartchirurgie en hartcatheterisme, in november gepland, verzorgd kunnen worden.

Ter plaatse kunnen ze de medische uitrusting en het materiaal schatten dat nodig is om het slagen van de missie.

Dr Correa, Arts, coordinator van het project in Senegal en Docter Ngom, Chirurg in de pediatrie in het Le Dantec Ziekenhuis te Dakar, hier samen met Dr Robert Elbaum van Keten van Hoop België

 

Missie hart- en urologische chirurgie in Nicaragua, 5 tot 13 mars 2016

Een team uit het UZ Gent en UZ Saint-Luc Brussel heeft een medische en chirurgische missie gevoerd in La Mascota Ziekenhuis in Managua.

Deze missie had als doelstelling zieke kinderen in consultatie te zien, om de diagnose die gedaan werd door de lokale teams te bevestigen of te heroriënteren, en om kinderen die lijden aan ernstige hart- of urologische aandoeningen te opereren.

Een paar foto’s van de missie…

Norlan, de eerste kleine patiënt dat geopereerd werd tijdens de missie

Het team anesthesisten aan het werken

Perfusionisten tijdens een ingreep

Het team Intensive Care

 

Missie orthopédische chirurgie in Benin, 4 tot 14 maart 2016

Het team van Benin aan het werken om de missie orthopedische chirurgie in het Saint-Jean-de-Dieu Ziekenhuis te Tanguiéta (Noord-Benin). Deze missie werd, zoals altijd, vrij druk: vele kinderen werden gezien in consultatie, om de ingrepen voor te bereiden en om de evolutie van kinderen die geopereerd werden in 2015 te kunnen vaststellen.  Aandoeningen van de bovenste of onderste ledenmaten werden ook behandeld via chirurgische ingrepen. De Belgische en Beninse teams hebben nauw  samengewerkt, wat ook de kans gaf om praktijken en kennis uit te wisselen.

 

Links, de laatste voorbereidingen voor het vertrek: Professor Robert Elbaum, Hoofd van de missie orthopedische chirurgie, hier samen met Mevrouw Buyse van Cavell die het materiaal geschonken heeft. Hartelijk dank aan haar!

Photos: Anne-Sophie Costenoble/CARAVANE.
Photos: Anne-Sophie Costenoble/CARAVANE.

Een aantal beelden van de laatste missie in Benin, de lachen van de kinderen, uitwisselingen tussen Belgische en Beninse teams: véél emotie en rijke momenten!

De dagen waren goed gevuld, met véél consultaties en chirurgische ingrepen. Vertrouwen en expertise zijn van uiterst belang!

  TOP