Menu

JOB: Keten van Hoop België werft aan een projectmanagement medewerker

Praktische informatie

Plaats van tewerkstelling: Voornamelijk: kantoren van Keten van Hoop België / Carnoyplein 15 – 1200 Brussel, België.
Af en toe: Kort verblijf in landen waar de vereniging actief is
Type contract: contract voor onbepaalde tijd, bij voorkeur voltijds.
Salaris: Schaal van CP 329.02, stap 4.2
Start-up: vanaf december 2022

Presentatie

Keten van Hoop België is een ivzw opgericht in 1997, en een NGO erkend door de Belgische Staat sinds 2004.
De acties van Keten van Hoop bestrijken een zeer specifiek disciplinair gebied –gespecialiseerde pediatrische zorg – met ontwikkelingslanden op het Afrikaanse continent. Het doel van Keten van Hoop is bij te dragen aan het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van de gespecialiseerde pediatrische gezondheidszorg, en met name chirurgie. Om dit te doen, Keten van Hoop ondersteunt partners en begunstigden op verschillende gebieden, in overeenstemming met destrategische interventiegebieden: kinderopvang, medisch-technische opleiding, technische en gezondheidsbeveiliging binnen ziekenhuizen, toegang tot zorg, capaciteitsopbouw van “change agents” (partners, begunstigden) in de zin van duurzaamheid, belangenbehartiging en bewustmaking, kennisbeheer (met name academische studies).

De projecten worden gefinancierd door overheids- en particuliere institutionele subsidies, maar ook uit eigen middelen (producten van activiteiten en evenementen, individuele donaties). Keten van Hoop tracht nu haar bronnen van institutionele financiering te versterken en te diversifiëren en het proces van professionalisering dat enkele jaren geleden begonnen is voort te zetten bij het beheer van projecten en programma’s.

Keten van Hoop België is ook lid van de vereniging Chaîne de l’Espoir/Chain of Hope – Europe (CoHE), die verschillende maatschappelijke organisaties verenigt die hetzelfde doel nastreven: de kwaliteit van en de toegang tot gespecialiseerde pediatrische gezondheidszorg verbeteren. Tot dusver zijn de volgende landen vertegenwoordigd: België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië en Portugal. Dit Europese platform is sinds 2015 geïnstitutionaliseerd in de vorm van een ivzw.

Functieomschrijving

• U beheert de operationele follow-up van de resultaten van Benin en Senegal die zijn opgenomen in het huidige programma 2022-2026 (schriftelijke en mondelinge follow-up – op afstand en tijdens missies) en u bent verantwoordelijk voor het opstellen van hun jaarlijkse narratieve en begrotingsverslagen;
• U assisteert de medische samenwerking manager bij de opvolging van de technische en logistieke aspecten van de ondersteuning (bv. medische/chirurgische missies), in directe samenwerking met de (para)medische en technische vrijwilligers van Keten van Hoop België en de lokale partners en zorgverleners;
• U beheert de MEAL en academisch onderzoek/studies over klinische en volksgezondheidskwesties;
• U assisteert de programmadirecteur bij de institutionele fondsenwerving;
• U neemt ook deel aan de activiteiten, evenementen en institutionele animaties van Keten van Hoop België.

Reikwijdte van de activiteiten

Ontwikkelingslanden in Afrika – Benin, Democratische Republiek Congo, Rwanda, Senegal.

Werkomgeving

Binnen het team van Keten van Hoop België zal de medewerker•onder het gezag van de Directeur Programma’s en de Algemeen Directeur werken.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden van de solicitaties

• In het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma (of gelijkwaardig)
• Ten minste vijf jaar beroepservaring in het beheer van ontwikkelingsprojecten/programma’s die rechtstreeks verband houden met de functieomschrijving

Vereiste algemenene en specifieke vaardigheden

• Beheersing van project engineering methodologie, logisch kader (+TOC), MEAL & RBM is vereist;
• Uitstekende schrijfvaardigheid in het Frans is vereist;
• Een goede beheersing van MS Office tools (voornamelijk Word en Excel) is vereist, een goede kennis van het gebruik van web/ICT tools is essentieel;
• Kennis van de ACNG-sector en van de instellingen die indirecte samenwerking ondersteunen (DGD, WBI, AFD, EU, …) is vereist;
• Ervaring met het werken met Afrika is noodzakelijk, zo mogelijk met praktische veldkennis;
• Een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands is een absolute troef;
• Een diploma of aanvullende opleiding op het gebied van volksgezondheid en/of klinische gezondheid is een belangrijke troef;
• Een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels is wenselijk.

Gewenste kwaliteiten (transversale vaardigheden)

• Autonomie en aanpassingsvermogen, zowel in de uit te voeren taken binnen het hoofdkwartier als tijdens veldmissies;
• Zich goed kunnen uitdrukken en duidelijk en efficiënt kunnen schrijven, zowel voor interne communicatiedoeleinden (verslagen, beleids- en strategiedocumenten, …) als voor externe communicatiedoeleinden (openbare en particuliere fondsenwerving, verslagen, …);
• Creativiteit en oplossingsgerichtheid, vooral in veranderende contexten;
• Vermogen om in een team te werken;
• Vermogen om verschillende taken op gecoördineerde wijze uit te voeren, deze te organiseren volgens prioriteiten en met inachtneming van de termijnen;
• Diplomatie en interculturele vaardigheden;
• Vermogen om te werken (flexibiliteit, organisatie, communicatie, reizen) in interactie met een buitenlandse omgeving.

Sollicitaties (CV en motivatiebrief) moeten uiterlijk op 25 november 2022 naar jobs@chaine-espoir.be worden gestuurd

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP