Menu

Tot waar zal COVID-19 gaan?

Rekening houdend met de sluiting van de grenzen en de instructies van de regering worden onze missies in het buitenland en de medische zorg voor kinderen in België helaas onderbroken en zullen ze zo snel mogelijk worden hervat.

Voor veel ontwikkelingslanden is de crisis nog maar net begonnen en kan niemand de omvang van de epidemie voorspellen.

De zorgen zijn groot en bepaalde maatregelen, zoals totale afzondering van alle mensen, zijn onmogelijk uit te voeren met het risico dat de bevolking van de honger omkomt. Gezien het stoppen van internationale vluchten, is het verzenden van beschermende uitrusting of medische apparatuur onmogelijk geworden…

Als NGO actief op gezondheidsgebied en geconfronteerd met de groeiende nood van onze lokale partners, heeft Keten van Hoop België daarom beslist om financiële steun te bieden om hen in staat te stellen de nodige middelen lokaal te kopen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

Een ondersteuning met 3 objectieven

Om COVID-19 te bestrijden, ondersteunen we 5 ziekenhuizen in 4 Afrikaanse landen. Elk ziekenhuis ontvangt een envelop volgens de behoeften die het ons heeft toegestuurd.

De doelstelling van onze ondersteuning is drievoudig:

  1. De verspreiding van coronavirus in Afrika vertragen.
  2. Het verzorgend personeel beschermen.
  3. Patiënten beschermen die naar de ziekenhuizen komen voor een ander gezondheidsprobleem.

De begunstigde ziekenhuizen

  • BENIN, Tanguiéta: Hôpital Saint-Jean de Dieu
  • SENEGAL, Dakar: Hôpital des Enfants Albert Royer
  • Democratische Republiek CONGO, Kinshasa: Clinique Ngaliema
  • Democratische Republiek CONGO, Lubumbashi: Centre de Santé Wote-Pamoja
  • RWANDA, Kigali: Hôpital King Faysal et Cliniques universitaires CUHK

Concrete acties die ingesteld werden

Dankzij onze financiële steun zullen de begunstigde ziekenhuizen een reeks acties ondernemen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan:

• creatie van bewustmakingsposters (handen wassen, te respecteren afstanden, enz.);
• implementatie van een vragenlijst om iedereen die het ziekenhuis binnenkomt te interviewen;
• aankopen van infrarood thermometers;
• aankoop van handwasapparatuur met speciale aandacht voor installatie bij de ingang van ziekenhuizen.

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP