Menu

We werven aan – Directiefunctie

In het kader van een toekomstige pensionering van de huidige directrice rekruteert Keten van Hoop België een directeur/directrice ter aansturing van een dynamisch team van professionals en vrijwilligers: een zinvolle baan die recht doet aan de geformuleerde waarden.

BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE 

Keten van Hoop België is een NGO opgericht in 1997.

Haar activiteiten bestrijken een zeer specifiek vakgebied – gespecialiseerde pediatrische zorg – gericht op ontwikkelingslanden. Het doel van de vereniging is om de toegang tot pediatrische zorg, in het bijzonder de chirurgie, te verbeteren en de kwaliteit ervan te verhogen. Om dit te bereiken ondersteunt ze partners en begunstigden op meerdere vlakken, in lijn met haar strategische interventiedomeinen: kinderzorg, medisch-technische opleidingen, technische en sanitaire veiligheid in ziekenhuizen, capaciteitsversterking van de drijvende krachten achter verandering (partners, begunstigden) om duurzaamheid, belangenbehartiging en bewustmaking te bevorderen. De projecten worden gefinancierd door institutionele overheidssubsidies (voornamelijk DGD en WBI) en privéfondsen (stichtingen, bedrijven, privé giften en legaten, evenementen).

WE ZIJN OP ZOEK NAAR

Uw functie 

Als directeur/directrice van de organisatie behartig je het volgende :

 • Je onderschrijft de waarden van de organisatie en zorgt ervoor dat deze worden uitgedragen ;
 • Je werkt zowel op strategisch, administratief en financieel niveau, in samenwerking met het bestuursorgaan en zijn strategie ;
 • Je staat in voor de operationele aansturing en zorgt daarbij voor de samenhang van alle acties en activiteiten ;
 • Je houdt toezicht op de beheersprincipes van veranderingen, risico’s en middelen ;
 • Je leidt en inspireert het vaste team van 6 personen en van talrijke vrijwilligers ;
 • Je bent verantwoordelijk voor het administratieve, financiële en personeelsbeheer van de organisatie ;
 • Je zorgt voor een nalevingsbeleid in overeenstemming met de vereisten van de geldschieters ;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij externe actoren en neemt bepaalde vertegenwoordigingsmandaten op ;
 • Je onderhoudt en ontwikkelt de reputatie van de vereniging.

Uw profiel

 • Je bezit een universitair diploma of relevante ervaring ;
 • Je hebt ten minste 5 jaar professionele ervaring in een verenigingsomgeving, in het beheer van ontwikkelingsprojecten of als directeur/directrice ;
 • Je hebt ervaring met veldwerk in ontwikkelingslanden ;
 • Een diploma in bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen of in volksgezondheid is een pluspunt.

Uw vaardigheden 

 • Je toont leiderschap ;
 • Je bent vertrouwd met de context en de politiek van de sector van ontwikkelingssamenwerking ;
 • Je beheerst de methodologie van project-engineering ;
 • Je bent in staat subsidieaanvragen te schrijven en deze op te volgen en erover te rapporteren ;
 • Je hebt kennis van financieel beheer en van partnerschappen ;
 • Je hebt uitstekende interpersoonlijke, logistieke en organisatorische vaardigheden ;
 • Je beschikt over een uitstekende redactionele vaardigheid ;
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van verschillende talen (samen zijn Nederlands, Frans en Engels een troef).

Vereiste kwaliteiten

 • Menselijk betrokken zijn ;
 • Nauwgezet en ethisch zijn ;
 • Creatief en dynamisch ingesteld zijn ;
 • In staat zijn om een team te bezielen en te verbinden : als fan van participatief en innovatief management, heb je het vermogen om de reflectie, de creativiteit en de samenwerking te stimuleren;
 • Beschikken over aanpassingsvermogen en onderhandelingsvaardigheden ;
 • Sociaal zijn en goede interpersoonlijke vaardigheden hebben ;
 • Vermogen om te synthetiseren ;
 • Stress aankunnen.

Plaats van tewerkstelling 

 • Je werkt voornamelijk op het hoofdkantoor, Carnoyplein 15 te 1200 Brussel ;
 • Je voert kortlopende missies uit in landen waar de vereniging actief is.

Aanbod en praktische informatie 

 • Contract van onbepaalde duur, voltijds ;
 • Salaris in overeenstemming met de ervaring, de vaardigheden en de sector ;
 • Een prettige werkomgeving, goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Sollicitaties (CV en begeleidende motivatiebrief) moeten vóór 30 november 2023 worden gezonden naar jobs@keten-hoop.be

Download de vacature in PDF-fomaat

 

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP