Menu

Solidariteitsfonds: zodat de meest kwetsbare gezinnen toegang hebben tot pediatrische zorg

In landen waar de Keten van Hoop België actief is, zijn de onderlinge en sociale zekerheidsstelsels niet altijd functioneel en vaak afwezig. Het merendeel van de armste gezinnen kan zich daarom niet de zorg veroorloven die hun kinderen nodig hebben. Om deze reden heeft de Keten van Hoop een mechanisme opgezet dat het “Solidariteitsfonds” wordt genoemd. Hoe werken deze fondsen? Welke soorten zorg dekken ze tot op heden?

Solidariteitsfondsen opgericht door de Keten van Hoop België

Er zijn twee soorten Solidariteitsfondsen, de eerste wordt in België beheerd door het hoofdkantoor van de ngo. De tweede wordt lokaal beheerd door de partners van de Keten van Hoop België in zijn vier landen. Hoewel de mechanismen en de werking van deze twee soorten fondsen verschillen, blijft hun doel hetzelfde: de toegang van de meest kwetsbare gezinnen tot pediatrische gezondheidszorg verbeteren.

Solidariteitsfonds beheerd op het hoofdkantoor

 • Doel: deze fondsen zijn bedoeld voor gespecialiseerde zorg die wordt verleend in het kader van de Keten van Hoop –programma’s in het Zuiden (1), of wanneer kinderen naar België komen voor een operatie (2).
 • Kenmerken:
  o (1) eenmalig, beperkt in de tijd. Wanneer het gebruikt wordt voor de zorg in het Zuiden, komt de duur ervan overeen met die van een programma waarin de Keten van Hoop België ondersteuning biedt aan een ziekenhuis in een van zijn landen van actie;
  o (2) eenmalig, niet in de tijd beperkt: het fonds wordt gebruikt voor de dekking van zorg die in België wordt verstrekt en valt niet onder een solidariteitsmechanisme zoals onderlinge of institutionele financiering.
 • Financiering: het fonds wordt gefinancierd door fondsen zoals giften van het publiek, bedrijven of Belgische stichtingen. Er is geen institutionele financiering.
 • Mechanisme: een deel wordt toegewezen aan de partner, een deel wordt rechtstreeks toegewezen aan de begunstigde die zorg verleent (ziekenhuisfactuur). Geld wordt nooit rechtstreeks aan patiënten gegeven.

Solidariteitsfondsen gehost en beheerd door lokale partners

 • Doelstelling: deze fondsen zijn bedoeld voor pediatrische gezondheidszorg die niet in brede zin toegankelijk is. In de praktijk omvatten ze tot op heden consultaties, onderzoeken, operaties en / of ziekenhuisopnames van kinderen van wie de pathologieën zijn gedefinieerd in het kader van de Keten van Hoop België-programma’s;
 • Kenmerken: complementair, langdurig, niet beperkt in tijd;
 • Financiering: het fonds wordt geleverd door lokale financiering van het publiek, bedrijven, mecenassen of lokale verenigingen;
 • Mechanisme: de link is rechtstreeks tussen de partner en de sociale diensten van de ziekenhuizen door hun procedures te volgen.

 

Zonder onderlinge fondsen of sociale zekerheid zijn lokale ziekenhuizen genoodzaakt de volledige prijs van zorg in rekening te brengen aan patiënten die het vaak niet kunnen betalen.

 

Doe ook mee aan het Solidariteitsfonds voor de meest kwetsbare kinderen

Door een donatie te doen voor het Solidariteitsfonds, geeft u kinderen uit arme gezinnen de kans om behandeld of geopereerd te worden.

 

Voor elke gift van minstens 40 euro die VÓÓR 31.12.2020 wordt gedaan, geniet u van een UITZONDERLIJK fiscaal voordeel: een belastingvermindering van 60%!

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP