Menu

Vier medische missies voor het einde van het jaar

Tijdens de twee laatste maanden van het jaar zullen vier medische missies plaatsvinden in drie van de landen waar wij actief zijn : Rwanda, Benin en de Democratische Republiek van Congo . Dank aan al onze medische vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Orthopedische chirurgie in de DRCongo

Eind november zal het medische team van de Centre Wote-Pamoja van Lubumbashi het Belgische team verwelkomen teneinde kinderen te kunnen opereren die aan complexe orthopedische misvormingen lijden, misvormingen die aangeboren zijn of het gevolg van trauma’s, brandwonden ( door het koken met houtskool)…

Hartchirurgie in Rwanda

Van 22 tot 28 november zal een team bestaande uit een chirurg, een cardioloog-kinderarts, een specialist in reanimatie en een technicus, zich naar Kigali begeven. Het objectief van deze opdracht is dubbel :

  • de opleiding van het medisch-chirurgisch team van het King Faisal Hospital omkaderen en voortzetten, voor de behandeling van kinderen van wie de hartmisvorming een gesloten hartoperatie vereist
  • het voorbereiden van de in februari 2022 geplande katheterisatie opdracht en open hartchirurgie

Het team van medische vrijwilligers zal eveneens aan een symposium deelnemen, georganiseerd door de faculteit geneeskunde van de Universieit van Kigali. Op dit symposium zullen de resultaten worden getoond van een, met de steun van Keten van Hoop België gedane nationale studie over pediatrische hartziekten .

Orthopedische chirurgie in Benin

Van 22 tot 27 november zullen twee medische vrijwilligers, gespecialiseerd in pediatrische orthopedie, aan een west- afrikaans onderwijsseminarie over pediatrische chirurgie deelnemen. Zij zullen er les geven en ook chirurgische ingrepen uitvoeren waarvan de beelden in de zalen van het seminarie zullen worden getoond.

Meer dan 50 geneesheren, in hun opleiding specialisatie, en afkomstig uit 6 verschillende landen, zullen aan dit seminarie deelnemen.

Tijdens de inaugurele sessie zullen aan de deelnemers en de gezondheidsautoriteiten de resultaten van een nationale studie over bepaalde orthopedische misvormingen bij kinderen, worden voorgesteld. Die studie werd door de teams van het Hôpital Saint Jean de Dieu van Tanguiéta en van het CNHU, met de steun van Keten van Hoop België, gerealiseerd.

Hartchirurgie in de Democratische Republiek van Congo

Het medische team van de kliniek Ngaliema in Kinshasa heeft nog nooit pediatrische open hartoperaties uitgevoerd. Daarom werd een volledig team van circa 20 internationale experten gemobiliseerd om er kinderen van 8 maand tot 7 jaar te opereren.

Naast het feit dat deze chirurgische praktijk voor dit land een « primeur » is, vormt deze missie ook de aanloop tot een langdurig multidisciplinair leerprogramma over de behandeling van hartziekten bij kinderen. Dit programma verloopt in nauwe samenwerking met de faculteit geneeskunde van Kinshasa en medisch personeel van andere hospitalen zal er ook bij betrokken zijn.

 

Deel dit bericht!

Over de auteur : admin


0 berichten

Gerelateerd bericht

  TOP